Wat was voor u in 2021 uw beste prestatie? – “Het Tripartiet Akkoord”

Een antwoord te formuleren op deze vraag lijkt mij niet zo eenvoudig, omdat je in een jaar zoveel hebt meegemaakt, dat een keuze maken wat je voor jezelf als beste prestatie kan kenmerken, het je niet gemakkelijk maakt. De vraag is, of je je moet richten op de beste prestatie in de privésfeer of in algemene zin. Ik heb bewust niet gekozen voor issues uit de privésfeer, maar prestaties waarbij het algemene belang gediend wordt. Als ik het toch daarover moet hebben dan lijkt mij, dat ik me richt op een ontwikkeling dat ik sociaal – maatschappelijk mijns inziens als een beste prestatie beschouw waaraan ik ook een bijdrage heb geleverd. 

Dit jaar in de maand april ben ik 28 jaar actief in de Surinaamse vakbeweging. Het doet me goed dat de vakbeweging uiteindelijk in juli 2021 tot een gezamenlijk voorstel is gekomen onder leiding het presidium van Ravaksur. Je bent er natuurlijk trots op, dat het zover is gekomen. Ik zag het betrekken van de vakbeweging door de regering als een kans om in het belang van de arbeidende klasse tot één gezamenlijk voorstel te komen in het kader van een te sluiten sociaal akkoord met de regering.

Dit stel ik, omdat ik op 25 april 2021– hetzij via een ander medium dat artikelen via de elektronische snelweg aan de samenleving aanbiedt– dat reeds had voorgesteld. Ik had dit gedaan om in relatie tot het uitvoeren van het Herstelplan kon worden nagegaan, op welke wijze de vakbeweging kan bijdragen dat druk niet zo zwaar op de werkende klasse hoeft worden afgewenteld. 

Eén gezamenlijk voorstel zou volgens mijn opvatting strategisch, efficiënter, effectiever en ook tijdbesparend zijn voor de vakbeweging dan apart overleggen met alle bonden. “Als het in februari 2016 kon, toen de gesprekken werden gevoerd in het kader van de belastingcompensatie; zou het anno 2021 ook kunnen.” 

Ik ben van mening dat mijn zienswijze op het hierboven genoemde is gerealiseerd, ondanks de verdeeldheid in de vakbeweging als grote barrière. Vanuit de gezamenlijk vakbeweging is er een vakbondsvertegenwoordiging aangesteld en opgenomen in het tripartiet Orgaan dat door president Chan Santokhi in de maand augustus 2021 werd geïnstalleerd. 

Ik acht het als een persoonlijk prestatie, dat ik met anderen via de gezamenlijk vakbeweging en in het verlengde daarvan als deel van de vakbeweging binnen het tripartiet orgaan heb bijgedragen dat er tussen de sociale partners een akkoord is bereikt op 24 december 2021.  “Het Tripartiet Akkoord” is na gezamenlijke inspanning tot stand gekomen en behelst het samenwerken van de sociale partners aan het stabiliseren van Surinaamse sociaaleconomische situatie. Dat ik hieraan ook een bijdrage heb mogen leveren, zie ik als één van mijn beste prestaties die ik in 2021 in algemeen belang heb geleverd. Echter is de uitvoering des regering. 

Marcellino Nerkust

error: Kopiëren mag niet!