Voorzitter Consumentenkring: “Samen zijn wij sterker”

De economische situatie in het land moet zich herstellen. “Het herstel gaat gepaard met veel leed en pijn.” Dit zijn de openingswoorden van de voorzitter van de Consumentenkring, Albert Alleyne, voor het jaar 2022. Vooral de minst draagkrachtigen zullen de druk voelen. Op veel plaatsen hangen borden met de tekst ‘arbeiders gevraagd’, maar voor de voorzitter van de Consumentenkring is het niet vreemd dat die borden blijven staan. “Het salaris dat wordt aangeboden is net genoeg voor de bus en een broodje voor het werk. Alle prijzen van producten zijn gestegen, behalve het inkomen.”  

Suriname kent ook een andere kant, de schijnwelvaart, welke tot uitdrukking komt in de lange rijen van populaire Fastfood adressen. “Als de huizen van glas waren zouden we de armoede en het lijden goed kunnen zien”, zegt Alleyne bijna dichterlijk. Bescherming van de consumenten en arbeiders zou prioriteit moeten hebben in plaats van de nadruk te leggen op de bescherming van bedrijven.

“Malafide bedrijven zullen eerder de markt verstoren met corruptie, omkoping en belastingontduiking.”  Dit heeft ook een negatieve beïnvloeding op de koers van de munteenheid, terwijl bonafide bedrijven veel meer zekerheid bieden voor continuïteit. Deze laatste groep zal zeker niet bang zijn wanneer de consument wordt beschermd omdat zij hierdoor de juiste en goede producten gaan leveren.

Verandering

Alleyne noemt als heikel punt de prijscalculaties van de afgelopen jaren. In deze onstabiele periode, hebben kleine stijgingen in de prijs, voor benzine en elektriciteit, grote gevolgen in de prijsontwikkeling van producten. “Vele malen meer dan nodig. De onzekerheid wordt afgewenteld op de consument. We zullen allemaal moeten werken aan een verandering.”

Alleyne roept de regering op om na te gaan welke verandering noodzakelijk is. “En wij moeten het samen doen”, benadrukt hij. Niet alleen het bedrijfsleven en de vakbeweging kunnen de economie beïnvloeden ook de consumenten, de grootste groep, kunnen de economie beïnvloeden terwijl zij er ook door geraakt kunnen worden. De voorzitter van de Consumentenkring roept de consumenten op om zich te bundelen. “Want samen zijn wij sterker en weten wij meer.”  Alleyne wenst in zijn slotwoord iedereen een gezond, waakzaam en bezinningsvolle 2022 toe. “Wees zuinig en let op de centjes.”

RB

 

error: Kopiëren mag niet!