Tuinbouwers Wanica willen transparantie in beoordeling waterschade

Vorig jaar liepen veel landbouwarealen onder water. Landbouwer R.B.- actief in de tuinbouw in Wanica -, vraagt zich af hoe het is gesteld met het lot van de tuinbouwers in dit district. Zijn schade bedraagt minimaal SRD 55.000. “Maar, ik kreeg SRD 1.941 en 17 cent als vergoeding, daar kan ik niet eens twee pakjes blauwe korrel mee kopen. Een zak kost SRD 1.500.” De tuinbouwer vraagt om transparantie.

De terreinen liepen onder water omdat de ringdammen niet fungeerden, het water liep hierdoor extreem hoog op, blikt R.B. terug. Alle systemen en een halve hectare aan koolaanplant gingen verloren. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) oriënteerde zich ter plekke, maar concrete acties bleven uit. Het bedrijf heeft op eigen kracht zaken hersteld en de tuinbouwer pleit voor een overzicht van de boeren die gelden hebben ontvangen. “In Saramacca hebben de mensen torenhoge bedragen gekregen, maar in Wanica krijgt men een stiefmoederlijke behandeling”, klinkt hij teleurgesteld.

De tuinbouwer beweert geen collega’s uit Wanica te kennen die samen met hem zijn verenigd die reeds een vergoeding hebben ontvangen. “Een op Kwatta en een op Leiding hebben ook niets gekregen.” Volgens hem gaat het erom dat wanneer er een lijst was geproduceerd hij kon weten op basis waarvan tot de uitkering van het bedrag van SRD 1.941,17 was overgegaan. “Is er op arealen gelet of op perceelgrootte en wat erop staat?”, vraagt de man. Volgens hem is het van belang om in de beoordeling mee te nemen wat op het terrein is geplant.

Maatregelen

Het waterprobleem in het gebied Rahemal is niet opgelost. “Zodra er 3 weken droogte is begin ik mijn dammen op te hogen zodat ik niet afhankelijk ben van de overheid, want nu al, na 2 weken regen zijn de lozingen vol”, zegt de tuinbouwer. De groep tuinbouwers is groot, maar mist een goede organisatie, ondanks de wezenlijke bijdrage aan de economie van Suriname. “Dankzij ons hoeven veel producten niet te worden geïmporteerd. Vreemde valuta blijven hierdoor in het land.” Een ander voordeel is, dat er producten worden geleverd aan de fastfoodsector. De ondernemer wijst erop dat landbouw niet alleen in Saramacca wordt bedreven, maar ook in Wanica en Commewijne. De groep zou de ‘input’ om te kunnen werken invoerrechtenvrij willen krijgen. Op deze manier kan de productie worden verhoogd. De lijst van 50 miljoen zou de groep graag gepubliceerd willen zien. “Het gaat om belastinggelden die zijn beschikbaar gesteld. Ik mis die transparantie”, zegt de man.

Reactie LVV

In een reactie op hetgeen de groep naar voren brengt reageert minister Parmanand Sewdien van Landbouw,Veeteelt en Visserij als volgt: “De hoogte van de uitkeringen zijn door deskundigen van zowel LVV als financiën gezamenlijk bepaald. Wat de vergoeding betreft heeft LVV haar werk gedaan en alle opnames doorgestuurd naar financiën. Die zijn begonnen met betaling van de kleinere boeren, in tranches, afhankelijk van het beschikbaar budget. Wat wij veelal meemaken is dat boeren die klagen, of hun aanvraag te laat hebben ingediend of met een suppletie aanvraag komen. Deze worden niet meegenomen omdat financiën dit niet accepteert, maar ook omdat de schade niet meer te traceren is. Velen hebben ook niet kunnen ontvangen omdat zij nog steeds geen bankrekening hebben.”

Herhaling voorkomen

Een andere landbouwer die eveneens anoniem wil blijven en ook zijn locatie niet aan de grote klok wil hangen, heeft een andere visie. Allereerst zegt hij de deskundigen niet te kennen en zou graag willen dat het opvragen van een overzicht mogelijk is voor inzage wie, welke schade heeft geleden en wat die persoon uitgekeerd heeft gekregen, in het kader van transparantie. De landbouwer stelt dat er op zijn terrein geen deskundigen zijn langsgekomen om vast te stellen welke gewassen hij teelt.

“Ik heb mijn schadeformulier eind mei ingediend bij het hoofdkantoor, inclusief mijn bankrekening, maar er is nooit iemand bij mij langs geweest om de schade op te nemen.” Als het aan de landbouwer ligt, dan hoeft hij geen schadevergoeding te ontvangen. “Ik heb liever dat de overheid voorkomt dat ik weer schade lijd, dan dat ik met een druppel op de gloeiende plaat wordt blij gemaakt.” Kort na de overstroming vorig jaar zijn de sloten opgehaald. “Enkele maanden geleden is dat weer gebeurd. Het belangrijkste is dat ik wil zien dat de sloten in april 2022 weer worden opgehaald, voordat de grote regentijd weer begint. Het enige wat ik vraag aan de overheid is zorgen dat dit niet weer gebeurt.”

De man zegt zich te realiseren dat de overheid niet kan garanderen dat een ramp als vorig jaar zich niet herhaalt, maar maatregelen om dit te minimaliseren behoren wel tot de mogelijkheden.

RB 

error: Kopiëren mag niet!