Stand van zaken rond HPSG “deal” blijft wazig

Met het verstrijken van de “deadline” van 31 december 2021 is het nog steeds onduidelijk of HPSG Suriname N.V een financieringsvoorstel heeft ingediend bij de Surinaamse regering voor de bouw van de koolwaterstofcentrale te plantage Breedevoort in Commewijne.

Bij dit project zou een bedrag van ruim US$ 1.2 miljard gemoeid gaan. De Surinaamse regering zou volgens overeenkomst ook een staatsgarantie moeten hebben verstrekt aan HPSG Suriname N.V voor de gegarandeerde aankoop van geproduceerde energie van de te bouwen koolwaterstofcentrale gedurende 25 jaar tegen de “fixed” prijs van US$ 0,11 per kwu. De “power purchase agreement” tussen de staat Suriname en zoals aanvankelijk werd gedacht met het Deens energiebedrijf HPSG, doch dat later HPSG Suriname N.V bleek te zijn, voorziet erin dat Suriname jaarlijks 100 megawatt energie moet afnemen. De verplichting tot energieaankoop ontstaat pas wanneer de koolwaterstofcentrale er staat en energie wordt geproduceerd. Volgens berekeningen zou de uit te geven “sovereign garantee” door de staat Suriname om het duizelingwekkend bedrag van US$ 2.5 miljard gaan.

Suriname loopt geen enkele financiële risico’s indien dit investeringsproject niet doorgaat, verzekerde minister Armand Achaibersingh van Financiën en Planning naar aanleiding van de vele kritieken die van diverse zijde uit de samenleving en de politiek was ontstaan toen de bijzonderheden van de overeenkomst na ruim 8 maanden na de ondertekening in maart dit jaar bekend werden. Ondanks de storm van kritiek de afgelopen maanden is de regering tot nu toe erg schaars geweest in het verschaffen van informatie.

Financieringsvoorstel en staatsgarantie

Met het verstrijken van de “deadline” van 31 december 2021 is de hamvraag die thans bij de samenleving leeft of HPSG Suriname N.V. een financieringsvoorstel heeft ingediend bij de Surinaamse regering en of deze aan de eisen voldoet en goed is bevonden door de regering. Is er ten behoeve van het HPSG financieringsvoorstel wel of niet een staatsgarantie verstrekt door de regering en wat is de geldigheidsduur ervan, is de andere vraag. Indien HPSG Suriname N.V geen financieringsvoorstel heeft ingediend rijst vervolgens de vraag of de overeenkomst van rechtswege ontbonden is, en of er schadeclaims daaraan verbonden zijn voor de Staat Suriname en HPSG Suriname N.V. 

Rond de zogenaamde HPSG “deal” is de afgelopen maanden veel te doen geweest. Zowel in technisch als financieel opzicht vinden de vele critici dat de energieleveringsovereenkomst zeer nadelig is voor Suriname. Er is ook heel veel achterdocht wat betreft de werkelijke bedoelingen van de investeerders achter HPSG. Via Deense media is namelijk gebleken dat de belangrijkste figuren achter HPSG Denemarken “dubieuze” figuren zijn, die een historie hebben van een serie faillissementen. Het allerbelangrijkste is dat het Deens energiebedrijf geen enkele track record heeft op het gebied van koolwaterstofcentrales. De Surinaamse regering zal nu wel duidelijkheid moeten verschaffen in deze kwestie rond de HPSG “deal”. 

SS.     

error: Kopiëren mag niet!