Minister Riad Nurmohamed: “Een ieder op OW zal harder gaan moeten werken in 2022”

“Wij moeten meehelpen om de noden van het volk te verlichten”  

De minister van Openbare Werken, dr. Riad Nurmohamed, laat via een circulaire aan alle medewerkers en alle vakbonden van het ministerie weten, dat de Covid-19 maatregelen op het departement worden herzien. In een circulaire aan de directeuren, onderdirecteuren, dienst- en afdelingshoofden, beleidsadviseurs laat Nurmohamed weten dat per vandaag, 3 januari 2022, de aangepaste Covid-19 maatregelen thans onder behoud worden herzien en tot aanpassing wordt overgegaan. 

Strenge controle 

Tegenover Dagblad Suriname stelt de minister, dat er strenge controle zal worden uitgevoerd op het ministerie. Voor mensen die in actie zijn is het simpelweg; no work no pay. Er zal controle worden uitgevoerd op aanwezigheid en werk. Mensen die overtollig zijn gaan schuiven van werk. Tenslotte wie niet meewerkt, hoeft niet langer bij OW te werken. Er zal geen oneigenlijk ziekte verlof zijn op OW, stelt de minister. De bewindsman zegt, dat een ieder zich harder moet gaan inzetten voor land en volk. “Wij op OW moeten gaan helpen bij het verlichten van de noden van het volk. Een ieders bijdrage is nodig om de vernietiging van de vorige 10 jaren wanbeleid te herstellen. De vernietiging van 10 jaren moeten wij nu verlichten. Mensen die willen staken hebben wij niet nodig.”

Vaccineren tegen Covid

In de circulaire staat verder, dat het ministerie het standpunt huldigt om zoveel als mogelijk personeelsleden in de gelegenheid te stellen zich te laten vaccineren, om zodoende de kans op ernstig ziek raken te minimaliseren en de zorgsector niet te belasten. Naar aanleiding hiervan worden de nog niet gevaccineerde personeelsleden in de gelegenheid gesteld dit alsnog te doen. De registratie van de status van het al dan niet gevaccineerd zijn, vindt normaal voortgang. Per 3 januari dienen alle personeelsleden dagelijks aanwezig te zijn van 07:00 uur tot 14:00 uur waarbij extra gelet zal worden op de verlof- en ziektedagen. De afdelingsverantwoordelijke kan afhankelijk van de werksituatie nieuwe werkafspraken maken in afstemming met de directeur, aldus de OW-circulaire. 

De minister besluit dat een ieder wordt opgeroepen om zijn of haar bijdrage te leveren. De verbetering gaat zichtbaarder worden. De verlichting gaat merkbaar zijn. De infrastructuur wordt beter. Dat staat centraal. Elk district krijgt aandacht. “Wij hebben een ieder nodig daarvoor”, aldus OW-Minister Nurmohamed.

SAM

error: Kopiëren mag niet!