Nieuwjaarsboodschap president Santokhi: “Het wordt beter dit nieuwe jaar”

Broeders en Zusters,Lobi brada nanga sisa,
Famir man,

Ik groet u, met veel respect. We bevinden ons aan het eind van 2021, en aan het begin van het nieuw jaar, 2022.
Tijd, om terug te blikken, op wat 2021 is geweest, en wat 2022 voor ons zal betekenen. 2021 is een jaar geweest, waarbij deze regering het prudent beleid heeft voortgezet, en orde op zaken heeft gesteld, in de administratieve en financiële huishouding van de overheid.

De hoge schuld, moest betaald worden middels herschikkingen. Dit, heeft geresulteerd in besparingen, waardoor we in staat waren, om onder andere de salarissen en bijbehoren van de ambtenaren, te betalen, alsook uitkeringen aan te passen, allemaal uit eigen opbrengsten, zonder lening. Daar heeft u zeker, aan bijgedragen. En ja, het heeft pijn gedaan.

Sommigen werden ongeduldig, boos, en dreigden hoop te verliezen, maar men vergat daarbij vaak één ding en het belangrijkste: dat we samen werkten, om Suriname, weer op het spoor te krijgen en ons geliefd land weder op te bouwen met een solide fundament voor groei en ontwikkeling. En dat is mijn oproep ook geweest, samen, met u, en samen met u gaat deze regering 2022 tegemoet, waarbij het licht al begint te schijnen. Op het juiste spoor komen, broeders en zusters, eist offers, offers van ons allemaal.

Puinruimen van 10 jaar wanbeheer, is niet eenvoudig. Kapot maken is makkelijk, maar opbouwen niet. Neem uw huis als voorbeeld: stenen kapot maken is makkelijk, maar een nieuw, stevig, duurzaam en stabiel huis neerzetten, is niet makkelijk en kost tijd, geld en energie. En wij willen alleen in een nieuw, stevig, duurzaam en stabiel huis wonen, daarom heeft 2021 ons op de proef gesteld, om onze gezamenlijke verantwoordelijkheid te nemen, om Suriname vooruit te helpen, om Suriname weer te laten bloeien en om ons geliefd land te redden, voor onszelf, maar vooral voor onze kinderen en kindskinderen.

Als president, heb ik het afgelopen jaar, uw solidariteit, uw verantwoordelijkheidsgevoel, maar bovenal uw geduld, daarom zeer gewaardeerd. Zonder u, zonder onze gezamenlijke offers, was dit niet mogelijk geweest mijne mensen.
Lobi brada nanga sisa,
Komopo, fu a gron fu mi ati, mi wang taki, yu gran tangi.
Zeer veel dank.

Het afgelopen jaar, hebben we mooie resultaten kunnen boeken, om de Surinaamse economie te repareren, en weer op het juiste spoor te krijgen. We hebben veel projecten uitgevoerd, welke de gemeenschap ten goede zijn gekomen, denk aan:
De 15 dorpen, die voorzien zijn van stroom;
District Commewijne, die een moderne waterzuiveringsinstallatie heeft, voor de watervoorziening; en nieuwe waterbronnen voor Henar in het district Nickerie.
Bouw van scholen is gestart, in het district Marowijne al reeds opgeleverd en in gebruik genomen;
Aanpak van bermen en wegen;
Grondbeschikkingen zijn uitgereikt, waarop sommigen jaren hebben gewacht; en
Nog veel meer, gerealiseerd door deze regering.

We luiden het jaar 2022 in, en we gaan het dan niet meer hebben over pijn, maar over moed, positiviteit, want langzaam geraken we uit de precaire situatie. En ik ben blij, dat vanaf 1 januari, de werkende klasse al de vruchten gaat plukken, door onder andere de aanpassing van de belastingvrije grens, de verruimde belastingschijven en verlagen van belasting op bonussen. En ik garandeer u, het blijft niet hierbij, u zult merken, dat het beter zal gaan, step by step.

Ons beleid, dat al in uitvoering is, dankzij goede voorbereiding van deze regering, zal steeds meer verlichting brengen. De stabilisatie van de koers en de economie, zullen positieve effecten hebben op het bedrijfsleven, de economie, maar vooral op de samenleving. In 2022 zal Suriname, in internationaal opzicht nog meer meetellen, door het toegenomen vertrouwen van het buitenland. Daarom gaan wij in diverse landen ambassades of consulaten vestigen, om zodoende de relaties te versterken, en de uitwisselingen op gang te brengen. In januari zal ik al een ontmoeting hebben met alle diplomatieke vertegenwoordigingen in ons land, ter bespreking van het internationale beleid

2022 belooft een beter jaar te worden voor ons Suriname. Het wordt een jaar van lastenverlichting en van perspectief voor het volk van Suriname. Het vertrouwen in economisch herstel keert langzaam, maar zeker terug.
En dat doet mij deugd. Want, Lobi brada nanga sisa, uw vertrouwen, is hard nodig om in het nieuwe jaar standvastig het herstelprogramma en andere programma’s uit te voeren, en daarmee u en uw naasten perspectief te bieden.
Daarom, zullen wij samen, in 2022, nog harder gaan werken aan herstel van onze economie, dankzij de ondersteuning van diverse internationale financiële instellingen.

Het Herstel Programma, het IMF-programma, het National Risk Assessment Strategisch Plan, het Tripartiet Akkoord het investeringstraject en het sociaal vangnet programma, vormen het ontwikkelingsraamwerk, om de economie te stabiliseren op weg naar groei en ontwikkeling. Hierdoor zullen er ook steeds meer projecten worden uitgevoerd, en dat zal bijdragen tot werkgelegenheid. We gaan starten met de woningbouw, waardoor verlichting komt in de ontstane woningnood. Ook, de reorganisatie van veiligheidsdiensten, ter garantie van burgerveiligheid, continueren.

We gaan continue voor een beter bestuur en onze fouten gaan we blijven corrigeren. Daarom keur ik, het ontstane geweld tegen journalisten ten strengste af, en ernstige vormen van criminaliteit, moeten goed en effectief worden aangepakt. Dat is een inbreuk op de rechtsorde, hiervoor moet herstel komen, geweld en intimidatie naar journalisten en de samenleving toe, laat ik niet toe. Ook hier zullen daarom, de nodige correcte maatregelen, moeten komen van de veiligheidsdiensten en de rechtelijke macht. Deze regering zal altijd in dialoog blijven met de journalisten en de mediagemeenschap, dat garandeer ik u voor 2022.

Lobi brada nanga sisa,
Naast die eerdergenoemde programma’s, zal het Covid-19 beheersingsprogramma ook gecontinueerd worden. De Covid-19 pandemie heeft niet alleen de wereld nog steeds in zijn greep, maar ook ons. Onlangs hebben we opnieuw nieuwe maatregelen moeten treffen, om de verspreiding van het virus tegen te gaan. In 2022, zal het virus, ons nog altijd bezighouden, maar samen moeten we ervoor zorgen, dat de impact op onze economie, zich tot een minimum beperkt, en beheersbaar gehouden wordt. Wij van onze kant hebben er alles aan gedaan, om zo goed mogelijk de gevolgen op te vangen. Het virus heeft laten zien hoe kwetsbaar ons zorgstelsel is, en zal nog altijd veel eisen van onze medici en verpleegkundigen. Vanuit deze plek, dank ik eenieder, die zich heeft ingezet, om vele levens van onze broeders en zusters te redden, zowel in nationaal als internationaal opzicht. U bent van grote waarde! Zeer veel dank!

Lobi brada nanga sisa,
Ik ben ervan overtuigd, dat onze gezamenlijke offers, de goede basis hebben gelegd voor een beter 2022. De basis, om in het komende jaar, de stabilisatie en groei van onze economie tegemoet te gaan, was zonder u, nooit gelukt. Ik ben hier trots op, en vanuit het diepste van mij hart, dank ik u ten zeerste voor uw offers. Maar, Lobi brada nanga sisa, no fergiti, in 2022, zullen we samen, de vruchten beginnen te plukken van deze offers. Lobi brada nanga sisa, 2022 zal een jaar worden van verlichting, vertrouwen, hoop, verbroedering, liefde en kracht.

Vooral het laatste, een kracht, die wij moeten vasthouden, om de grote economische en financiële uitdagingen aan te gaan. Een kracht die ons vooruit zal helpen. Die kracht, de bromtyi dyari, die zal bijdragen aan ons welzijn & welbehagen, en aan ons geluk. Het wordt een jaar van verandering, een nieuw tijdperk. Een tijdperk van optimisme en solidariteit. Een tijdperk van verandering en wederopbouw.

Ik wens dan ook, dat in het nieuwe jaar, wij elkaar blijven vinden, om hand in hand op te trekken, om Suriname beter te maken. We staan schouder aan schouder, u en ik, u en mijn regering, om Suriname vooruit te helpen. We maken ons gereed, om zo goed mogelijk te gaan inspelen op de kansen die zullen ontstaan. Ik vraag u van deze plaats uit, niet aan de kant te blijven zitten en kritiek te leveren, maar bereidt u zich ook voor op de kansen, die zullen ontstaan. Maakt u zich klaar en houd je gereed, om jouw bijdrage te leveren en te genieten van de opbrengsten van de investering en de ontwikkelingen.

Lobi brada nanga sisa, Suriname rekent op uw toewijding, op uw dienstbaarheid en uw productiviteit. Nogmaals bedankt voor alle offers en ondersteuning. Ik wens u een zalig uiteinde en een zeer voorspoedig 2022 toe, GOD BLESS YOU ALL!  Thank you!

error: Kopiëren mag niet!