Raoul Swedo vraagt aandacht voor veiligheid en ontwikkeling in achterland van Suriname

In een gesprek met Dagblad Suriname vertelt Raoul Swedo (zie foto), de voorzitter van Stichting Apache Social Network Suriname, wat er in hem omging toen hij bericht kreeg over de roofoverval te Cassipora. “Het eerste dat in mij omging was: ‘alweer zo’n geval te Cassipora’. Dit soort incidenten hebben zich vaker daar voorgedaan. Ongeveer een jaar geleden vond er een schietincident plaats, waarbij het zou gaan om rovers.”

Swedo geeft aan, dat er in die periode verschillende operaties werden gedraaid door Faya Blo en de politie. Maar volgens hem is dit een proces dat gecontinueerd moet worden. Swedo heeft vaker aan de bel getrokken, als het gaat om veiligheid in het achterland. Vooral vanuit zijn radioprogamma, Apache radio, heeft hij de regering altijd opgeroepen om extra aandacht te bieden aan de bewoners in het achterland, de inheemsen zowel de tribale volkeren. 

Swedo heeft ook vaker aangekaart dat men een plan moet bedenken, waarbij jongeren in het achterland, die tenminste een basis hebben, de ruimte aangeboden krijgen om te solliciteren binnen de verschillende eenheden van Justitie en Politie. De jongeren moeten volgens hem gemotiveerd en ondersteund worden om binnen die verschillende eenheden te participeren. Daardoor zullen ze gemakkelijker inzetbaar zijn. Volgens Swedo is het ook een pluspunt als men deze jongeren binnen de verschillende eenheden brengt, omdat degene die in het binnenland opgegroeid zijn, het achterland goed kennen, doordat ze bijvoorbeeld vaak gaan jagen in dat gebied. Dat zal het volgens hem dus gemakkelijker maken om te manoeuvreren door de bossen, als er iets mocht gebeuren. 

“Ik vraag ernstige aandacht daarvoor, dat de autoriteiten ervoor zorgen dat ze die ontwikkeling naar het binnenland brengen. Die jongeren willen wel, maar ze hebben niet allemaal de mogelijkheid daartoe. Ze zijn niet allemaal financieel krachtig om elke keer naar de stad te komen, om al die opleidingen te volgen. Laten de autoriteiten daarover nadenken en laten ze trainingen in die gebieden draaien, theorie zowel praktische trainingen. Laten ze een sollicitatie houden voor mensen in het achterland, die ze kunnen trainen en gelijk kunnen inzetten. Zo kunnen we samenwerken aan een veilig Suriname. Als je de mensen zelf ook uit de gebieden benadert, creëer je werkgelegenheid en dat zorgt ook voor minder hangjongeren in de dorpen.” 

Swedo vraagt om ontwikkeling voor het binnenland, dat is volgens hem een van de meest strategische wijzen om criminaliteit in te dammen. Stichting Apache Suriname zal haar bijdrage leveren, in welke vorm dan ook om te werken aan een veilig achterland. Hierover zullen ze in januari aan tafel zitten met de districtscommissaris van Para, Marlene Joden. 

Namen doden en gewonden Cassipora

Inmiddels zijn de namen bekend van de bij Cassipora te betreuren dodelijke slachtoffers en gewonden. Overleden zijn de Braziliaan Emeson Leal Silva en Raymond Cataw, een inheemse van Oreala. De in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo opgenomen gewonden zijn Shailesh Boedhoe en Imro Sabaho, een inheemse uit Cassipora.

SK

error: Kopiëren mag niet!