Newmont Suriname blikt tevreden terug op 2021

Newmont Suriname kijkt tevreden terug op haar maatschappelijke betrokkenheid en bijdrage in het afgelopen jaar. “Investeren in het welzijn van de Surinaamse bevolking is een belangrijk onderdeel van onze missie als duurzaam opererend en verantwoord mijnbouwbedrijf”, zegt Shirley Sowma-Sumter, Sr. Director External Relations.
Newmont draagt op veel gebieden bij aan de Surinaamse economie en samenleving als geheel. Het afgelopen jaar heeft het bedrijf een bijdrage geleverd op de volgende gebieden: “local content”-beleid, community-investeringsstrategie en Covid-19.

Onze bijdrage aan het Bruto Binnenlands Product (BBP) van Suriname, de nationale werkgelegenheid, personeels- en leveranciersontwikkeling, de reële economie, infrastructuur en de kleinschalige mijnbouw (Artisanal Small Scale Gold Mining – ASM) is ook het vermelden waard, aldus het bedrijf in een vrijdag 31 december uitgebracht persbericht.

Ons beleid voor “lokaal content”
Dit beleid beoogt onder meer verhoging van de kwantiteit en de kwaliteit van onze Surinaamse arbeidskrachten ter benutting van Newmont’s mogelijkheden. Newmont biedt directe werkgelegenheid aan ongeveer 2.000 personen; onze medewerkers en loontrekkers werkzaam bij onze toeleveranciers. Ten aanzien van onze lokale toeleveranciers is het beleid van Newmont gericht op een duurzame verhoging van hun toegevoegde waarde. Dit wordt bewerkstelligd door capaciteitsversterking, productontwikkeling met als ultiem resultaat verhoogde leveranties en dienstverlening aan ons bedrijf.
Onze financiële afdrachten aan de overheid in de vorm van royalties, belastingen en rechten en de samenwerking met onze gewaardeerde partner Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. zijn kenmerkende voorbeelden van onze positie als inclusieve corporate burger.

Community Investment & Development
Onze gemeenschapsinvesteringsactiviteiten zijn gericht op het verbeteren van de sociale en economische weerbaarheid van gemeenschappen die wonen in gebieden waar Newmont opereert en direct beïnvloed worden door onze operaties. De focus van onze activiteiten in 2021 was voornamelijk gericht op de gezondheid op gezondheid en welzijn, Lokale Economische Ontwikkeling, Infrastructuur & Diensten en Menselijke Ontwikkeling van deze doelgroep. Ondanks de verschillende uitdagingen die de Covid-19-pandemie met zich meebracht, is Newmont erin geslaagd om verschillende gemeenschapsinvesteringsprojecten in elk gebied uit te
voeren:

Deze gemeenschapsinvesteringen zijn bedoeld om constructieve, langdurige relaties met belanghebbenden op te bouwen die gebaseerd zijn op vertrouwen en respect om de gedeelde waarden van de activiteiten van de Newmont-site in Suriname te maximaliseren.

Als onderdeel van Gezondheid en Welzijn heeft Newmont het Project CURE-project in 2021 opnieuw met succes geïmplementeerd.
Vanwege de Covid-19-pandemie zijn er in 2020 geen donaties gedaan. Dit jaar worden de donaties van Project CURE geschat op USD 946.642. Het project is geïntegreerd in Suriname en maakt deel uit van de steun van Newmont aan het ministerie van Volksgezondheid om de gezondheidszorg toegankelijker te maken voor de Surinaamse burger.
Project CURE is een samenwerking tussen Newmont Global en de Project CURE Foundation. Van 2015 (toen het project begon) tot en met 2019 werd ongeveer USD 2.147.397 gedoneerd als onderdeel van dit project en werden 1.760 patiënten gezien door gezondheidsvrijwilligers in samenwerking met de Medische Zending.

Covid-19 ondersteuning
Om Suriname te helpen de pandemie te doorstaan heeft Newmont tot nu toe ongeveer USD 2.000.000 gedoneerd en toegezegd aan gezondheidsautoriteiten en medische instellingen in Paramaribo en omliggende gemeenschappen. Sinds het begin van de pandemie zijn deze donaties via ons Covid-19 Ondersteuningsfonds verstrekt. Dit Fonds is ingesteld ter ondersteuning van inspanningen om een van de grootste wereldwijde gezondheidscrises die de wereld ooit heeft gezien te overwinnen.

Newmont zal de autoriteiten blijven ondersteunen met hun Covid-19-vaccinatiestrategie en gemeenschappen rond onze operaties om de verspreiding van het virus te verminderen en de effecten van Covid-19 te verzachten.

CIC donaties
Jaarlijks wijst het bedrijf fondsen toe voor donaties aan verschillende donaties aan kwetsbare groepen in onze samenleving. Deze donaties heeft het bedrijf via de Community investment Committee (CIC) gedaan aan kwetsbare groepen in onze samenleving. Newmont heeft vier belangrijke aandachtsgebieden geïdentificeerd binnen de CIC voor het maken van deze donaties aan de gemeenschap:
onderwijs, gezondheid, ontwikkeling van vaardigheden en capaciteit, en cultureel en erfgoed.
De donaties gedaan vanuit de CIC voor 2021 hadden een totale waarde van USD is circa USD 260.000 verdeeld over de vier aandachtsgebieden.

Daarnaast heeft Newmont Suriname in april 2021 een eenmalige vrijwillige solidariteitsbijdrage van USD 10 miljoen gedaan. Dezebijdrage is gedaan om de financiële crisis in het land te helpen verlichten.

ASM Strategie
Onze ASM-strategie is gericht op het ondersteunen van het behoud van levensonderhoud tussen de activiteiten van Newmont en verantwoordelijke ASM in partnerschap. Onze strategie is ook gericht op de integratie van ASM in de formele economie (economische en sociale inclusie), het vergroten van de economische en technische efficiëntie van ASM-activiteiten en het maximaliseren van de sociale en ecologische voordelen voor belanghebbenden. Verschillende programma’s gericht op capaciteitsopbouw, technische ondersteuning,
de ontwikkeling van alternatieve vormen van levensonderhoud’, herstel van door kleinschalige goudwinning aangetast land en gedegradeerde bodem, duurzame mijnbouw en een Pamaka Mining Reserve worden uitgevoerd en/of in ontwikkeling.

Community Development Fund
Het Community Development Fund (CDF), opgericht in 2016 heeft sinds november 2020 een nieuw bestuur dat de facto pas in mei 2021 aan de slag kon gaan. Het afgelopen jaar is er veel tijd besteed aan het verbeteren van het bestuur (governance) van het fonds, het opnieuw opstarten van het Langa Tabiki Water-systeem dat voor vele maanden defect was en de werving en selectie van een nieuwe fondsmanager. Nieuwe projecten met een duurzaam karakter zullen worden geïdentificeerd en uitgevoerd ten behoeve van en in nauwe
samenwerking met de Pamaka-gemeenschap. Newmont draagt USD 1 bij aan de middelen van het CDF voor elke geproduceerde en verkochte ounce goud.


Newmont is blij met de bijdrage die zij heeft kunnen leveren, omdat het bedrijf graag wederzijdse waarde creëert en samenwerkt om sociaal-economische ontwikkeling te katalyseren, zodat gemeenschappen kunnen gedijen tijdens operaties en nadat mijnbouwactiviteiten zijn afgerond. Het bedrijf zal ook brede sociale acceptatie blijven verkrijgen en behouden tijdens alle stadia van de levenscyclus van de Merian mijn en relaties opbouwen op basis van vertrouwen en wederzijds respect met gemeenschappen, regeringen, NGO’s en andere lokale en nationale belanghebbenden.

Voor 2022 zal het bedrijf zich blijven richten op het opbouwen van sterke, duurzame relaties met belanghebbenden, het nakomen van onze verplichtingen, het aantrekken en behouden van toptalent en het stimuleren van innovatie in onze branche – allemaal essentieel voor het creëren van groei en waarde op de lange termijn.

error: Kopiëren mag niet!