Marrons worden zwart gemaakt

In het bijna voorbije jaar werd Dagblad Suriname zelden of nooit benaderd door een onzeker en/of nieuwsschuwe ABOP. Men komt alleen op als er stront aan de knikker is. De partij schermt zich af van de onafhankelijke media. Berichten die de moeite waard zijn ontvangen lukt ondanks aandringen moeilijk.  Men verschanst zich achter geslotenheid. Er worden alleen maar losse flodders gelost.

Gevoelige snaar

Het aantal verontwaardigde marronactivisten dat binnen een uur nadat bekend werd dat er handgranaten zijn aangetroffen onder de auto van journalist Jason Pinas geeft aan, dat een gevoelige snaar is geraakt. Er werd in koor gezongen: “Men probeert de ABOP, de marrongemeenschap zwart te maken.”

Kwaadwilligen aan het werk

“De affaire Pinas wordt door kwaadwilligen aangegrepen om scenario’s te verzinnen. Incidenten worden vanwege uiteenlopende reden uitvergroot. Het overdrijven of het verzinnen van feiten vindt plaats. Met de sociale media als katalysator wordt getracht de regering in diskrediet te brengen. In het onderhavige geval vooral de ABOP. Er wordt verdere polarisatie nagestreefd onder het al ernstig verdeeld volk.”

Met de sfeer van de dood

“Er zijn meerdere reden en motieven die geleid kunnen hebben tot deze huiveringwekkende daad met de sfeer van de dood. Joost mag weten uit welke hoek deze ontplofbare hogedrukwind, verpakt in handgranaten komt waaien. Het kan een geestelijk gestoorde zijn die gedreven door maatschappelijke omstandigheden zijn instabiliteit toont. Het kan ook, dat duistere krachten om welke reden dan ook olie op het vuur gooien. Het is niet ondenkbaar dat deze scene vanuit politiek kring in beweging is gezet. Zowel coalitie, oppositie, buitenparlementaire groepen kunnen er baat in zien.”

Onderwereld

“Niet te vergeten de onderwereld die op drugs drijft en rotzooit uithaalt om tegenslag en verloren terrein te herwinnen, door de autoriteiten af te leiden met handgranaten waarop Pinas staat geschreven.”

Ontplofbare situatie

“In de berichtgeving over deze ontplofbare situatie wordt voordat er enig onderzoek heeft plaatsgevonden gesuggereerd dat de misdaad gaat om intimidatie en gangsterisme uit de hoek van ABOP.  Deze toedracht lijkt mij te mooi om waar te zijn. Het heeft meer van een doorzichtige poging om herrie te schoppen.”

Politie toont weinig 

“Van alle kanten wordt geschreeuwd naar een diepgaand onderzoek. Hoeveel kostbare manuren zullen daarin gestopt worden. Het is te hopen, dat de politiebond geen stok in de wielen van dit onderzoek steekt, door haar leden te onttrekken aan deze veiligheidsoperatie. De Zonen van Hermandad laten van hun kant te weinig wapenfeiten zien.”

Handgraten

“Wat is er terecht gekomen van het onderzoek naar het militaire wapentuig dat onlangs is vervreemd of ontvreemd en tot het verlies van tenminste een mensenleven heeft geleid? Het kan geen kwaad om na te gaan of de handgranaten die tegen Pinas zijn gebruikt uit deze roversbuit komen”, aldus vertoornde Marrons.

HD

error: Kopiëren mag niet!