Jogi (VHP): “Waar blijft diversificatie en stimulering productie?”

Het VHP-Assembleelid Mahinder Jogi heeft woensdag in het parlement de belangrijke vraag gesteld die vooral economisten in het land reeds geruime bezig houdt en ziet als de kern van de oplossing van het  financieel-economisch probleem van het land.

Op indringende wijze vroeg de parlementariër aan de regering waar de diversificatie en stimulering van de productie blijft. Hoewel het duidelijk was, dat hij niet de economist wilde uithangen, heeft Jogi wel de juiste snaar van het Surinaams economisch vraagstuk geraakt, namelijk verhoging en stimulering van de productie en export waardoor er meer deviezen het land binnenstromen. Economisten zien dit als één van de belangrijkste maatregelen om de economie van het land structureel te hervormen.

Hoe het gat te dichten 

Tijdens de debatten rond de wijzigingen van de Wet Inkomstenbelasting en de Wet Loonbelasting, liet de parlementariër zich, voor zijn doen, heel kritisch uit over het beleid van de regering als het gaat om de vaak toegezegde maatregelen ter diversificatie en stimulering van de productie. De verhoging van de belastingvrije grens voor loontrekkers, waar het bij het parlementair debat afgelopen woensdag om ging, voerde Jogi aan dat daarmee de overheid maandelijks SRD 30 miljoen aan inkomsten minder zal hebben, en met het wegvallen van de 10% solidariteitsheffing per januari, zal de overheid voor het komend jaar aankijken tegen een totaal van rond de SRD 500 miljoen aan verminderde inkomsten.

Van de regering wilde hij weten hoe het denkt dit gat te zullen dichten. Jogi herinnerde de regering eraan, dat toen de solidariteitsheffing begin 2021 voor een jaar werd ingevoerd, gezegd werd dat die inkomsten zouden gaan naar de productiesector. Hij wilde weten hoe dat geld van de solidariteitsheffing is besteed. “Goten zijn opgehaald, en de aannemers zijn nog steeds niet betaald. Er is was noodhulpfonds ingesteld voor boeren die schade hebben opgelopen als gevolg van de watersnood, en nog steeds hebben sommige boeren hun geld niet ontvangen”, aldus het Assembleelid.

Verhoogde inkomsten

Jogi toonde op één lijn te staan met zijn collega van de oppositie Ronny Asabina (BEP), die zei dat met de ordening van de goudsector de overheid jaarlijks US$ 500 miljoen aan meer-inkomsten kan binnenhalen. Hij wilde van de regering weten welke mechanismen reeds “in place” zijn om deze meer-inkomsten te realiseren. De parlementariër sprak ook zijn twijfels uit over de haalbaarheid van het voornemen van de regering om per 1 juli 2022 de BTW in te voeren.

Waar het bij Jogi om te doen is, is welke maatregelen de regering concreet zal doorvoeren om de inkomsten voor de staat verhoogd te krijgen. Hij wilde weten hoe het met de parastatalen staat, als het gaat om het binnenhalen van inkomsten voor de staat. In deze lijn noemde hij ook de reorganisatie bij de douanedienst, waar de staat jaarlijks miljoenen aan inkomsten misloopt. “Waar blijft ook het zoveel keren aangekondigde Agrarische Krediet Fonds”, vroeg hij zich ietwat geïrriteerd af. Dit fonds zou bedoeld zijn om landbouwers en agrariërs te stimuleren, maar tot nu toe is er nog helemaal niets van te merken, aldus het Assembleelid.

SS      

error: Kopiëren mag niet!