Assembleelid Debie over ontwerpwetten Loon- en Inkomstenbelasting


De ontwerpwetten Loon- en Inkomstenbelasting zijn, in tegenstelling tot de wetsproducten vanuit een ministerie, het resultaat van een overeenkomst tussen de drie sociale partners, de overheid, de georganiseerde vakbeweging en het georganiseerde bedrijfsleven. Het overeengekomen Tripartiet Akkoord was noodzakelijk vanwege de door de regering aangetroffen situatie die een structurele aanpak vereist, met nodige hervormingen, aldus het VHP-Assembleelid Radjendre Debie.

“De drie sociale partners hebben aangegeven, dat deze regering een financieel-economische chaos heeft aangetroffen en dat er noodzakelijke hervormingen nodig zijn om de economie weer op spoor te krijgen.”

De inzet van het Tripartiet Akkoord is om condities te scheppen voor structurele versterking van de economie en uitbreiding van werkgelegenheid met name door bevordering en diversificatie van de productie en export. Debie noemt de vijf primaire punten waarover de sociale partners het eens zijn, te weten belastingen, koopkrachtversterking, sociaal vangnet, prijsbeleid, ondernemerschap en werkgelegenheid.

Debie heeft in zijn bijdrage in het parlement, de nadruk gelegd op de belastingen, met name het optrekken van de belastingvrije grens en de diversificatie van de productie en export. In de beide wetten wordt voorgesteld om de belastingvrije grens aan te passen van SRD 2.646 naar SRD 48.000. Het verhogen van deze grens naar SRD 48.000 (SRD 4.000 maandelijks) is een aanpassing van bijkans 1800% van de belastingvrije grens. “In een kleine economie als de onze, met zo’n grote informele sector, de belastingvrije grens aanpassen en met 1800%, dit binnen een jaar, geeft aan welke ravage er is aangericht aan de economie in de afgelopen 10 jaren”, aldus Debie.

Ontwaarding

“Dit geeft ook aan hoe de ontwaarding van onze munt en salarissen heeft plaatsgevonden.”
Debie: “Voor de mensen in de samenleving die het tot nu toe niet willen begrijpen en willen doen voorkomen alsof deze regering verantwoordelijk is voor de armoede in het land, is dit het bewijs dat de oorzaak van de verarming bij het beleid van de vorige regering zit. Dus het is niet deze regering, het is niet Santokhi die voor armoede heeft gezorgd waaronder het volk thans gebukt gaat.:

Volgens hem mag dit ons land nooit meer overkomen. “Maakt niet uit welke regering aan de macht komt. Nooit meer”, zei hij in De Nationale Assemblee.

In tripartiet verband is overeengekomen, dat de productie en export worden gediversifieerd. In dit kader is de vraag aan de regering gesteld, of diversificatie van productie en export realiseerbaar is zonder sanering van het ambtenarenapparaat.

Zo merkte het Assembleelid op, dat momenteel het bacovenbedrijf FAI NV in grote problemen zit, omdat de Haïtianen wegtrekken. Dit wordt nu ook reeds gevoeld in de tuinbouwsector, waar seizoenarbeiders niet te vinden zijn. “Terwijl de overheid nog steeds op maandbasis veldwerkers als ambtenaren in dienst neemt.”

Naar aanleiding hiervan is aan de ministers van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, Landbouw, Veeteelt en Visserij en Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking gevraagd hoe zij de diversificatie van productie en export zien.

Debie verduidelijkt vaak aan de minister van Economische Zaken vragen te hebben gesteld in de Assemblee over haar beleid inzake importvervanging als onderdeel van het productiebeleid, aangezien er nog teveel overbodige goederen worden geïmporteerd. “Dure dollars worden verspild.” Op dit stuk ziet het hij geen enkele beweging.

“In een in noodlijdende economie, zorgt import van teveel luxe goederen die niet in het bereik liggen van het overgrote deel van de samenleving, voor problemen. Hierdoor ontstaat er ook ontevredenheid en kritiek op de regering aangezien de mensen deze goederen niet kunnen kopen.”

In gesprek met Dagblad Suriname zegt Debie, dat 2021 een turbulent jaar was. “Het was wennen aan elkaar in Assemblee-verband.” Hij heeft goede hoop op een beter jaar, ook op basis van de ingeslagen weg voor herstel van de economie. Ten aanzien van de collega’s van de oppositie heeft Debie ook een lovend woord, gezien de constructieve opstelling om voor te stemmen ten aanzien van de Wet Loonbelasting en de Wet Inkomstenbelasting.

RB 

error: Kopiëren mag niet!