Tien personeelsleden directoraat Veeteelt van LVV ronden opleiding Buitengewoon Agent van Politie af

Tien medewerkers van het directoraat Veeteelt van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) hebben hun opleiding tot Buitengewoon Agent van Politie (BAVP) bij het Korps Politie Suriname (KPS), succesvol afgerond. Deze nieuwe groep BAVP’ers, de eerste van het ministerie van LVV, zullen onder andere moeten toezien op handhaving van de bestaande Veeteeltwetgeving ‘Wet Inspectie Vlees en overige Dierlijke Producten.’ 

Tijdens de certificaatuitreiking woensdag 29 december, benadrukte LVV-minister Parmanand Sewdien het belang van de nieuwe taken van deze groep LVV-ambtenaren. Het directoraat Veeteelt timmert al lange tijd aan de weg voor het op adequate wijze kunnen uitvoeren van de verschillende taken en bevoegdheden binnen de wet Inspectie Vlees en Overige Dierlijke Producten. Met het succesvol afronden van de opleiding zal deze groep deze belangrijke rol naar eer en geweten moeten uitvoeren. 

Het ministerie is vanwege zijn verantwoordelijkheid voor wat betreft agrarische producten en voedselveiligheid een belangrijke stakeholder van de Port Health Commissie. Volgens waarnemend directeur Veeteelt, Anand Chotkan, zal met de BAVP-opleiding voldaan worden aan de internationale voorwaarden en standaarden voor het kunnen participeren bij de handel in vlees en dierlijke producten tussen Suriname en verschillende landen. Verder draagt het bij aan het kunnen stellen van garanties voor de lokale productie. 

De nieuwe opgeleiden zullen erop moeten toezien, dat de gezondheid van zowel mens als dier vanaf de grensposten, waar de ambtenaren gestationeerd zullen worden, gewaarborgd blijft.

Het ligt in de bedoeling dat vanaf midden januari 2022 een tweede groep LVV-ambtenaren zal deelnemen aan deze opleiding om de uitvoeringscapaciteit van de veterinaire inspectie te verhogen. Tevens zal ook een strakker beleid met controles op ongereguleerde importen van veterinaire producten worden toegepast. Minister Sewdien zegde alle steun toe aan controleorganen gezien het feit voedselveiligheid hoog in zijn vaandel staat en dit zal bijdragen aan een gezond Suriname.

error: Kopiëren mag niet!