Eerste Hoge officieren Opleiding KPA afgerond

16 Functionarissen van het Korps Penitentiaire Ambtenaren (KPA) hebben met succes de eerste Hoge officieren Opleiding Penitentiaire Ambtenaren (HOPA) met succes afgerond. De groep heeft op 17 december uit handen van de minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoksi, hun diploma in ontvangst genomen, zo meldt het ministerie pas donderdag 30 december.

De secretaris van de bond bij het KPA, Gilbert Krind, die het woord voerde, gaf aan dat een lang gekoesterde wens is uitgekomen. Het Korps Penitentiaire Ambtenaren is blij dat er een nieuw leven in geblazen kan worden met het vervolgen van studies binnen het korps. Verder zegt de secretaris, dat de praktijk hen leert dat het geen gemakkelijke bijdrage zal zijn om als nieuwe kader binnen de organisatie te bewegen, zodat zaken vlotter kunnen vervolgen. Hiermee hoopt hij verder dat de leden de nodige ondersteuning binnen het managementteam zullen krijgen.

‘’U krijgt inhoud en dat wordt ook verwacht dat u het zult geven binnen de organisatie’’, zei beleidsadviseur Georgetine Acton. “De organisatie is sinds de jaren negentig bezig hiermee. Het was een goede intentie om die organisatie een upgrade te geven, maar helaas lukte dat niet.” Volgens Acton is het een uitdaging geweest dat deze 16 penitentiarie ambtenaren op 18 mei 2020 een aanvang konden maken met de HOPA-opleiding. Dit in een tijd waarin de Covid-pandemie zijn intreden moest doen, waarbij zaken moesten gaan veranderen en waarbij afstand onderwijs kwam. Ondanks alle aanpassingen en veranderingen is het met de medewerking van de docent, het korpshoofd en de minister gelukt de opleiding tot een goed einde te brengen, stelde Georgetine Acton. Ze gaf de geslaagden mee, dat ze moeten kunnen laten zien wat ze verricht hebben tijdens de opleiding en ze moeten dat kunnen aantonen in de praktijk.

Volgens korpshoofd Regillio Blijd is het echt een historisch moment voor het korps. Hij voerde aan dat geslaagden kennis hebben meegehad, maar dat zij zich onder alle omstandigheden bewust moeten zijn van hun handel en wandel. Hij gaf mee,, dat ze binnen die organisatie nu de leiding onder zich zullen hebben en ondergeschikten. Verder gaf hij de nieuwe hoge officieren mee om niet neer te kijken op anderen. “Een diploma is een bewijs dat je een studie hebt gedaan, maar probeer door alle omstandigheden de organisatie hoog te houden.”

Ook de directeur Operationele Diensten, Olton Helstone, toonde zijn blijdschap met de afronding van deze opleiding. Hij vroeg daarom een daverend applaus voor de geslaagden. Hij vindt, dat het voor het ministerie en vooral het KPA, het een nieuwe uitdaging is.

Minister Kenneth Amoksi is heel trots op het KPA, aldus zijn ministerie. “Suriname is de eerste binnen het Caribisch gebied die met deze opleiding is gestart en ook op dit niveau.” De bewindsman haalde aan, dat er nog sprake is van een onderbezetting binnen de korpsen en dat gestaag gewerkt wordt om het weg te werken. Minister Amoksi rekent op de medewerking van deze nieuwe officieren om van het Korps Penitentiaire Ambtenaren een stabiel korps te maken. 

De 16 geslaagden zijn maandag 27 december bevorderd tot opper penitentiaire ambtenaren. Imran Molai en Vidjai Hiera, werden naast de bevordering ook benoemd tot penitentiaire onderdirecteur. Verder werd onderdirecteur Joyce Pané-Alfaisi bevorderd en benoemd tot penitentiaire directeur en de penitentiaire ambtenaren Suresh Koendjibiharie, Barbara Ost en Chanderban Sewlall zijn bevorderd en benoemd in de rang van penitentiaire onderdirecteur. 

De reguliere bevordering, waarbij 201 penitentiaire ambtenaren zijn bevorderd, heeft dinsdag 28 december in de penitentiaire strafinrichting waar de penitentiaire ambtenaar werkzaam is,  plaatsgevonden,. 

error: Kopiëren mag niet!