Voetje voor voetje timmeren aan de weg

Het aanleggen van damwanden langs de kreek langs de Guarani- en Amazonestraat op de grens van Munder Project en Bennies Project vanaf de Ringweg tot de Washingtonstraat vordert. Het startsein van het miljoenenproject werd in maart van dit jaar gegeven. Buurtbewoners zijn de mening toegedaan, dat het werk niet vlot.

Grote zorg

“Ze zijn al maanden bezig. Het kan best vlotter. Wateroverlast is een grote zorg van Munder project. Alhoewel ik niet verwacht dat de kreek waarlangs er damwanden worden gelegd het ontwateringsprobleem zal verhelpen. Het probleem van de afwatering van de omgeving ligt vooral aan de open- en gesloten rioleringen van Munder en omgeving. Door verstopping, verzakking en andere obstakels kunnen riool- en hemelwater hun weg naar de kreek niet vinden. De hele jaarbegroting van het ministerie van Openbare Werken is nog niet toereikend om het varkentje te wassen.”

Positieve impact

“Het ministerie heeft aangegeven, dat de aanpak van de kreek bij de Guaranistraat slechts een onderdeel is van de aanpak van het ontwateringsprobleem. Er moet niet ineens teveel gewenst en verwacht worden. Er wordt voetje voor voetje getimmerd aan de weg. Een grote onderneming wordt niet in korte tijd volbracht. De verbetering die wordt aangebracht zal een positieve impact hebben op ontwatering van Paramaribo-Noord. Pompen sluizen en gemalen in de wijde omgeving worden ook noodzakelijk aangepakt.”

Leefbaarheid verbeteren

“Bovendien is het meer dan een rioleringen- en ontwateringsvraagstuk. Het heeft ook te maken met het wegwerken van wegverzakkingen en andere ongemakken. Van belang is ook, dat de leefbaarheid en hygiëne worden verbeterd en de buurt aantrekkelijk wordt gemaakt”, aldus verzamelde informatie.

HD

error: Kopiëren mag niet!