VIDS dringt aan op aanhouden behandeling Decreet Uitgifte Domeingrond in DNA

De Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) heeft dinsdag in een petitie aan Assembleevoorzitter Marinus Bee erop aangedrongen de voortzetting van de behandeling van het initiatiefwet wijziging Decreet Uitgifte Domeingrond aan te houden. Ze zegt met grote verontrusting kennis te hebben genomen van de voorgenomen behandeling woensdag 29 december in de Nationale Assemblee (DNA).

De VIDS vindt het wetsvoorstel, dat bekend staat als het voorstel voor conversie van grondhuurrecht op domeingrond naar eigendomsrecht, omstreden. Dit wetsvoorstel werd op 2 juli 2021 ingediend door de Assembleeleden Asiskumar Gajadien (VHP) en Dinotha Vorswijk (ABOP, thans minister van Grondbeleid en Bosbeheer). Een commissie van rapporteurs onder leiding van VHP-Assembleelid Mahinder Jogi heeft zich daarover  gebogen en een pre-advies uitgebracht, waarna een amandementsvoorstel is ingediend op 18 augustus 2021. Het doel van de wet is onder meer om aanvragen voor overdracht van domeingrond in eigendom te versoepelen.

Verontrust

De VIDS zegt in haar petitie, dat ze verontrust is, omdat de wettelijke regelingen met betrekking tot grond de collectieve eigendomsrechten op hun voorouderlijke woon- en leefgebieden nooit hebben erkend. De voorgenomen wetwijziging rept met geen woord over de eigendomsrechten van inheemse volken over hun voorouderlijke grondgebieden, terwijl dat harde, internationaal erkende rechten zijn. “Wij zijn rechthebbenden in dergelijke wetwijzigingen en zijn niet geraadpleegd”, aldus de VIDS. Het komt bij de VIDS over “alsof de Nationale Assemblee, als wetgevend, maar ook als  volksvertegenwoordigend orgaan, dat onze rechten zou moeten beschermen en verdedigen, geen rekening houdt met onze mensenrechten en met de veroordelingen van de staat Suriname in diverse vonnissen van het Inter-Amerikaanse Hof voor mensenrechten, welke dwingende juridische verplichtingen zijn voor de staat”.

Onlangs is kenbaar gemaakt, dat driekwart van het binnenland al is uitgegeven en in handen is van derden.

Volgens de VIDS is het publiekgeheim, dat invloedrijke personen, inclusief in de Nationale Assemblee en in de regering, enorme lappen grond bezitten. “Deze conversie wet zal de omzetting naar eigendomsrecht ook voor hen versoepelen”, aldus de VIDS.

Recente uitspraken geven aan, dat de ontwerpwet Collectieve Rechten van Inheemse en Tribale volken wederom op de lange baan wordt geschoven. “Het op de agenda plaatsen van deze wet conversie schijnt daar geheel mee in lijn te zijn”, schrijft VIDS in haar petitie. Ze zegt steeds haar groter en sneller groeiende verontrusting kenbaar te hebben gemaakt, echter zonder afdoend gehoor te krijgen daarvoor.

Ze doet daarom een dringend beroep op Assembleevoorzitter Marinus Bee om voornoemde initiatiewet voor onbepaalde tijd aan te houden, “om ons en andere rechthebbenden en belanghebbenden ruimschoots de gelegenheid te geven om de effecten van een dergelijke wetswijziging grondig te bestuderen”. De petitie is namens het VIDS bestuur getekend door dorpshoofd Joan van der Bosch.

SS

error: Kopiëren mag niet!