Toen Amzad Abdoel het hoogste woord had…

117 is het magisch nummer 

De politieke tegenstanders van de Nationale Democratische Partij (NDP) krijgen bij de komende verkiezingen een “Bigi Boi bek klap.” Opmerkelijke woorden van een vooraanstaande persoon, althans, toen hij die uitspraken deed in december van 2019 bij de opening van een NDP-informatiecentrum te Geyersvlijt. Fouten maken is menselijk, maar wel fout. Een vriendelijk mens op zich. Amzad Abdoel is doctorandus in de economie, daarmee econoom en tien jaren volksvertegenwoordiger geweest, namens de NDP. Hij is nu lid van de Staatsraad.

117 

Bij de verkiezingen van mei 2020 was hij gekandideerd op plekje nummer 3 in Wanica. Een beloning, voor het goede werk? Vooruitgang voor hem was het in ieder geval niet, in 2015 was hij ook op 3. Nadat duidelijk werd dat bij de verkiezingen van 2020 de fractieleider van de NDP, ampertjes 117 stemmen had behaald werd de samenleving verrast met een nogal eigenzinnige Abdoel. “Stoppen met politiek doen we niet. Trouwens it’s a whole different ball game now. Voor dit moment is zelfreflectie voor mij van belang.” Abdoel is ook na de verkiezingen nog altijd een groot voorstander van de inmiddels beruchte Valutawet. 

Abdoelwet

Amzad Abdoel heeft zich in de afgelopen jaren flink impopulair gemaakt. Hij heeft zich vooral impopulair weten te maken door een achteraf niet zo correcte inschatting. In april 2015, een maand voor de verkiezingen, zei hij nog op de radio dat er helemaal geen reden was tot paniek. “Er is geen reden tot paniek. Er komt geen devaluatie. Het heeft alleen te maken met de verkiezingstijd dat er paniek wordt gezaaid.” Reflectie van dit beleid toont aan dat de koers wel is gestegen en flinke gevolgen heeft teweeg gebracht voor de samenleving. Maar, de schuld heeft nooit bij Abdoel gelegen, aangezien zijn meningen veranderden met de tijd. Abdoel werd wijzer en wijzer. Was in 2015 de Wet op Staatsschuld, volgens Amzad Abdoel nog een van de beste wetten in de wereld. “Het is een fantastische wet. De wet zegt, dat wanneer het obligo plafond overschreden wordt er sancties zijn voor de minister. Deze wet beschermt de totale economie”, zei Abdoel tijdens Kal Aaj Aur Kal, live op TV”. 

Kritiek op beleid regering en Openbaar Ministerie 

Abdoel blijft onder andere via columns zijn kritiek uiten op het regeringsbeleid en ook het Openbaar Ministerie. Zo schreef hij recentelijk, dat de werkwijze van het Openbaar Ministerie (OM) bij de afhandeling van de zaak van Jason Pinas vragen oproept hoe een onafhankelijk instituut functioneert. “Het geval van Jason Pinas is een schoolvoorbeeld om dit te toetsen. Het schijnt voor velen onbegrijpelijk te zijn hoe de zaak tot nu toe is aangepakt. Ik breng in herinnering, hoe lustig het OM in het geval van ex-vicepresident Ashwin Adhin heeft gehandeld. Het OM was zo braaf dat in alle haast zelfs de Wet in Staat van Beschuldigingstelling Politieke Ambtsdragers terzijde was gelegd om de ex-vicepresident te arresteren en op te sluiten. De ijverigheid van het OM was zo onbeschrijfelijk intensief dat hij na een uitspraak van invrijheidstelling van de rechter direct hoger beroep had getekend, om de ex-vicepresident langer gevangen te houden”, aldus Abdoel. 

Ook over het loslaten van de koers zei hij dat de wisselkoers niet meer door de Centrale Bank van Suriname bepaald zal worden, maar door vraag en aanbod. Het aanbod echter zal bepaald worden door de groep kapitaalkrachtigen die over vreemde valuta beschikt. De Centrale Bank is helaas niet de sterkste speler op de valutamarkt. Door manipulatie zullen de kapitaalkrachtigen altijd de koers kunnen beïnvloeden, aldus Abdoel.
SAM

error: Kopiëren mag niet!