“Suriname is een land waarin mensen zich thuis voelen, ook in tijden van onzekerheid”

We lopen tegen het einde van een zwaar jaar en dit is niet de manier van een jaarafsluiting waarop we hadden gehoopt. Als mens hebben we allemaal onze plannen en doelen voor ogen, die we echter moesten aanpassen. Veel waarop we ons verheugden, kan niet doorgaan en dat is een teleurstelling.

Mijn hart gaat uit naar al degenen wiens bestaan overhoop gegooid is, een dierbare heeft verloren – door Covid-19 of welke oorzaak dan ook.

Ik wil iedereen bedanken die zich de afgelopen maanden met vallen en opstaan aan de voorschriften heeft proberen te houden en zich onbaatzuchtig inzet voor het beschermen van ons allen met betrekking tot de criminaliteit, maar vooral de gezondheidszorg.

De corona pandemie maakte het allerbeste in ons wakker. Verantwoordelijkheidsgevoel, medeleven, kameraadschap, hulpvaardigheid en solidariteit. Ze confronteerde ons ook met de scherpe en ongemakkelijke kanten van onszelf en de samenleving.

Misschien bent u moe van opwinding, argwaan en fanatisme. Ik ben mij als burgervader er terdege bewust van, dat men snakt naar een beetje onderling begrip, ontspanning en vriendelijkheid.

Het kenmerk van een vrije samenleving is erop gebaseerd, dat er óók ruimte is voor onderscheid en zelfrelativering. Maar, vooral voor vergeving. Een bijna ouderwets begrip, dat in alle Godsdienstige geschriften een grote rol speelt.

Vergeving is de pijler die juist in deze tijd heilzaam kan zijn. Wij mensen zijn niet geschapen om elkaar te haten. Suriname is een land waarin wij elkaar liefdevol tegemoet treden, een land waarin mensen zich thuis voelen, ook in tijden van onzekerheid.

Een heel mooi gezegde luidt als volgt;

“De liefde is geduldig en vol goedheid. Ze kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid.”

Het Kerstfeest is van oudsher het feest van het terugkerende licht na de donkerste periode van het jaar. Bij alle onzekerheid mogen we daarop vertrouwen. We zullen elkaar, eens weer, kunnen ontmoeten en omhelzen.

Het jaar 2021 is over het algemeen een grote uitdaging geweest. Er is veel gebeurd, er is gewerkt, er zijn fouten gemaakt en zijn er successen geweest. Van belang is dat wij als Surinamers in 2022, de handen ineen moeten slaan en moeten samenwerken aan de opbouw van ons geliefd land, ongeacht, afkomst of geloofsovertuiging.

Suriname is een land dat ons alles biedt wat we nodig hebben om te overleven en te leven, dus zullen we in het komend jaar, hetgeen dat de schepper ons heeft geschonken moeten benutten. De belangrijkste opdracht die we hebben is om fundamentele zaken te realiseren, zodat ons volk in de toekomst een stabiele en duurzaam welzijn kan ervaren. De regering Santohki-Brunswijk is doende, dit te realiseren, zodat 2022 een beter jaar wordt.

Ik wens u allen een fijne Jaarwisseling toe, maar bovenal een gezond en productief 2022.

IK DANK U ! ! !

De Deken der Districtscommissarissen 

Goelaman. M.S.

error: Kopiëren mag niet!