Regering bekijkt noodzaak verscherping Covid-19 maatregelen vanwege geplande ‘uitbundige feesten’

Op een dinsdag gehouden regeringsraad is de huidige dreiging rondom Covid-19 ter sprake gekomen. Na een verontrustende bekendmaking vanuit het veld, is de overheid genoodzaakt maatregelen te treffen ter verdere bescherming van de samenleving. Op woensdag 29 december 2021 komen de desbetreffende actoren bij elkaar om zich te buigen over het implementeren van eventuele aangepaste maatregelen. 

Het is gebleken dat vanuit diverse delen van de bevolking uitbundige feesten worden georganiseerd. Op tenminste één zo’n feest is er sprake geweest van een zogeheten ¨mass spreading¨. Alhoewel ons ter ore is gekomen dat diverse plekken, op basis hiervan hun events hebben aangehouden, merken wij dat sommigen onverkort doorgaan. De regering waarschuwt dan ook wederom dat openbare feesten niet zijn toegestaan. De justitiële autoriteiten zullen niet schromen om op te treden tegen overtreders. 

Aan de bevolking wordt het verzoek gericht geen betalingen te verrichtingen voor dit soort events. Elk illegaal event is namelijk onderhevig aan sancties vanuit de desbetreffende instanties, zo meldt de Communicatie Dienst Suriname.

Bekend is, dat inmiddels diverse muziekbands uit Nederland in Suriname zijn gearriveerd om her en der op te treden. Binnen de muziekwereld gaat nu een omroep rond om geplande optredens uit voorzorg te cancelen.

CDS/PK

error: Kopiëren mag niet!