Chan is terug!!!

Een kennis kwam dansend en springend mijn huis binnen gerend, terwijl ze schreeuwde: “Chan is terug, chan is terug!!!! Ik keerde me om en vroeg verbaasd: ”Welke chan, bedoel je de president, noem je de president zo oneerbiedig, Chan? En terug van waar, ik wist niet eens dat hij op reis was.”  Ze zuchtte, pakte me bij de schouders en plantte me neer op de dichtstbij zijnde stoel, terwijl ze zei: ” Zoveel vragen, ga zitten dan zal ik het je uitleggen. Terwijl ze sprak, telde ze op haar vingers af, ‘Ja met Chan bedoel ik onze president. ‘Neen de president was niet op reis en met terug bedoel ik dat hij eindelijk zijn spierballen laat zien. Vanaf hij president is, gedraagt hij zich tactisch, diplomatiek, geduldig en beleefd. Zelfs als hij boos wordt, scheldt en beledigt hij nooit.’ ‘Ja logisch, reageerde ik, die man is president en dan kan hij het zich niet permitteren om zich ordinair te gedragen, zoals sommige parlementariërs. Hij moet toch een rolmodel zijn en het goede voorbeeld geven?’  “Dat bedoel ik nou juist, riep ze, omdat hij zich zo beschaafd en fatsoenlijk gedroeg, begonnen de mensen, waaronder ikzelf, te denken dat hij over zich heen liet lopen. Zelfs de Ware tijd schreef laatst dat hij bang was en slap. Kijk maar hoe vaak Belfort hem publiekelijk beledigde en uitschold en omdat hij niet terug schold, ging Bellie maar door. Bellie werd steeds onbeleefder, respectlozer en brutaler. Hij pakte eerst één vinger en omdat de pres niet reageerde, probeerde hij de hele hand te pakken.” Those who disrespect you with their mouth, don’t deserve your ear.”

‘Bedoel je met spierballen laten zien, dat hij nu wel terug scheldt?’ ‘O hemel neen, de president zal nooit afdalen naar dat ordinaire niveau van schelden en beledigen. Hij scheldt niet maar treedt nu wel hard op.’  ‘Oké, maar waarop baseer je dan deze ommekeer?” Ik heb net naar zijn speech geluisterd tijdens een DNA-vergadering. Hij verkondigde luid en duidelijk wat hij allemaal van plan is. Hij gaat controle uitoefenen op het geldbezit van ambtenaren om zo fraude te achterhalen, er komt controle bij de douane, mensen die van het land hebben gestolen, zullen worden berecht, meisje een hele waslijst. Maar wat mij ontzettend blij maakte, is dat hij eindelijk die politietop gaat aanpakken. De politiebond permitteert zich te veel macht en die drugshandel moet stoppen! Hij wil een integer en betrouwbaar korps.’ ‘Ja maar, opperde ik voorzichtig, hoe weet je zeker dat het niet bij woorden zal blijven?’                                                                                                                              ‘Dat wist ik toen ik hem gadesloeg, er was iets veranderd aan zijn houding. Zowel met zijn woorden als zijn gedrag liet hij merken dat er maar één president is en die heeft het laatste woord. Hij stelde eindelijk zijn grenzen’ Ik deed maar alsof ik haar optimisme deelde, dus huppelde ze vrolijk weer naar huis.

Eerlijk gezegd kon ik haar optimisme niet delen omdat ik weet dat de goede man aan alle kanten wordt belaagd en bekneld zit in chantagepolitiek. Hij is onvoldoende weerbaar, houdt te veel rekening met anderen. Geven en ontvangen is bij hem niet in balans, omdat hij maar blijft geven. Kortom hij is weinig assertief.

Assertief zijn betekent, opkomen voor jezelf zonder de gevoelens en belangen van een ander uit het oog te verliezen. Assertiviteit gaat over: ‘Nee’ zeggen en grenzen stellen.  Assertiviteit staat voor ‘zelfvertrouwen‘ en ‘voor jezelf opkomen.’ Maar assertief zijn is meer dan dat. Wie assertief is neemt geen blad voor de mond, maar laat tegelijkertijd anderen in hun waarde. Een assertief persoon gaat zelden voor eigenbelang. Hij dringt mensen niets op, maar zorgt er wél voor dat men zijn visie kent. Een passief of sub-assertief persoon boet altijd in op eigenbelang en doet veel te veel voor een ander.

Ben je te agressief, dan gaat dat ten koste van je relatie met anderen. Ben je te sub-assertief of passief, dan gaat dat ten koste van (de relatie met) jezelf. Wanneer je assertief bent, werk je toe naar een win-winsituatie voor alle betrokkenen. Onderhandelen, compromissen sluiten en verantwoordelijkheid nemen zijn daarom heel normaal voor een assertief persoon.

Mensen hebben geprobeerd om over de president heen te lopen omdat ze de kans kregen. Deze mensen verwachten of weten dat hij hun gedrag tolereert en juist daarom doen ze het. Daarom bleef Bellie maar doorgaan met dat respectloze gedrag. De president gaf zijn grenzen niet aan.                                                                        Grenzen die goed worden bewaakt worden niet zomaar overgestoken.                                                                                                                                                                         Een mens die zijn grenzen aangeeft en bewaakt, zal merken dat zijn of haar omgeving respectvol met hem omgaat. Disrespect is the weapon of the weak.

Pak ruim van tevoren je ruimte, wacht niet tot de ander je voor is en de regie en ruimte pakt. Probeer zelf te initiëren en in te vullen. Laten we hopen dat die mevrouw, die zegt dat de president zich nu anders opstelt, gelijk heeft. Laten we hopen dat de president de regie in eigen hand zal nemen en duidelijk zijn grenzen zal afbakenen, als mens, als vader, als echtgenoot en als president.

“Hoe jij je gedraagt, bepaalt hoe anderen zich gedragen tegenover jou. In die zin kun je de mensen in je omgeving beschouwen als een spiegel van jouw innerlijke wereld.”

Josta Vaseur

error: Kopiëren mag niet!