St Clemens Parochie gedenkt senioren wederom met Kerstpakketten

De Sectie Ziekencommunie van de St. Clemens Parochie heeft bijna honderd senioren burgers bedacht met elk een pakket inhoudende levensmiddelen. De Parochie heeft een jaarlijkse traditie om rond Kerstmis een feest te organiseren voor 60-plussers onder de parochianen en bewoners van Huize Majella en Huize Margriet. Het doel daarvan is om ze speciale aandacht te schenken, aldus de Parochie in een maandag uitgebracht persbericht.

Vanwege de heersende Covid-19 pandemie en de voorzorgsmaatregelen die daarmee samenhangen, kunnen de gebruikelijke feestactiviteiten niet plaatsvinden. Het verstrekken van levensmiddelenpakketten aan behoeftigen vindt nog jaarlijks plaats, dankzij donaties in geld of in natura van het bedrijfsleven.

Ceciel Pinas en Wilgo Misiedjan, respectievelijk voorzitter en ondervoorzitter van de Sectie Ziekencommunie, geven aan dat elk jaar brieven worden gestuurd naar bedrijven en dienstverleners met het verzoek een donatie te doen. Enkele bedrijven doneren producten, een paar geven cash, terwijl de meeste bedrijven hun financiele donatie storten op de daarvoor bestemde rekening van de Parochie. De ontvangen produkten in natura is helaas niet voldoende. Het tekort wordt dan uit de financiele donaties aangekocht.

Dit jaar hebben wij 98 pakketten kunnen samenstellen. Er wordt op transparante wijze invulling gegeven aan de verdeling van de pakketten, waarbij ook veel burgers buiten de St. Clemens Parochie in aanmerking komen. Dit is een duidelijk voorbeeld dat de Katholieke Kerk, in casu St.Clemens Parochie meeleeft met de totale gemeenschap. Helaas kan niet iedere behoeftige van een levensmiddelenpakket worden voorzien.

Mede namens de Pastoor van de St. Clemens Parochie brengt de Sektie Ziekencommu-nie dankbaarheid en erkentelijkheid uit aan alle donateurs die wederom een bijdrage hebben geleverd aan het succes van het project dit jaar. Hoewel het niet een gewoonte is van de Sektie Ziekencommunie om de donateurs publiekelijk te noemen, heeft zij toch gemeend een speciale dank uit te brengen aan Pacific Handelmaatschappij N.V., die met een aanzienlijke donatie in natura mede de basis heeft gelegd voor de samenstelling van de pakketten. De pakketten bevatten dit jaar 21 verschillende items.

Onze donateurs zijn ondernemers uit de financiele en diensten sektor, maar ook uit de productiesector, kortom donateurs uit het gehele bedrijfsleven. Dit project  is een voorbeeld dat zij ook graag teruggeven aan de samenleving. We stellen deze ondernemers als voorbeeld voor anderen. Mede dankzij hun sociaalbewogenheid kunnen wij behoeftige senioren, zieken, mensen met een beperking in zowel het operationeel rayon van de St. Clemens Parochie als daarbuiten gedenken met een Kerstpakket. De Sektie Ziekencommunie gaat het heel jaar door maandelijks langs bij bejaarden en zieken die vanwege hun omstandigheid niet meer naar de kerk kunnen. Die missie is bedoeld om met deze mensen te bidden en ze de nodige warmte en liefde te geven.

Tot slot wensen wij u en de uwen zalige Kerstdagen en een voorspoedig en produktief  2022 toe.

error: Kopiëren mag niet!