Romeo Simons: “De toedracht van ongevallen wordt niet afdoende onderzocht”

Keuringsinstantiehouder Romeo Simons van JST-Car Service aan de Mozartstraat: “Bij vrijwel elk bericht van een aanrijding wordt vermeld, of de bestuurder/veroorzaker van de aanrijding in het bezit is van een geldig rijbewijs en of er onder beschonken toestand deelgenomen is aan het verkeer.”

Technische staat 

“Kenmerkvermelding, zoals datum, tijd en locatie, behoort ook steevast bij de berichtgeving die maar uit een paar regels bestaat. Verder is de melding weinig zeggend. Er wordt nooit iets bekendgemaakt over de technische staat waarin de voertuigen verkeerden op het moment waarop het ongeluk plaatsvond. De verkeerspolitie is niet voldoende deskundig bemenst en uitgerust om naar behoren onderzoek te plegen.”

Menselijk falen 

“Het ernstig verkeersongeval op de Wijdenboschbrug waarbij een dode en gewonden vallen te betreuren ligt nog vers in het geheugen. Het komt maar al te vaak voor, dat er veranderingen worden aangebracht bij de eerste keuring van deze kolossale voertuigen door de politie. Aangenomen wordt dat een plotseling optredend technisch mankement de oorzaak is. Er is zover ik weet geen grondig onderzoek gedaan. Bij het onderzoek naar de oorzaak van een aanrijding mag niets over het hoofd worden gezien. Er dient ook nagegaan te worden of er sprake is van menselijk falen en tekortkomingen bij de vrachtvervoerder.”

Politierapport

“De toedracht van ongevallen wordt niet afdoende onderzocht. Het politierapport dat wordt opgemaakt en dient als bewijs van de toedracht van een aanrijding, stelt dan ook niet veel voor. Het rapport is van belang bij aansprakelijkheidsbepaling die voor een deel loopt via verzekeringsmaatschappijen.  Er is recht op een schadevergoeding voor letselschade. Er is sprake van gedeelde schuld, gemiste inkomsten, extra uitgaven, smartengeld en juridische kosten, die niet tot hun recht komen vanwege het aan alle kanten verwrongen systeem.”

HD

error: Kopiëren mag niet!