Broodprijs zal stijgen door liberalisatie meelimport

De prijs van brood zal op korte termijn stijgen. Dit komt doordat import van meel vanaf komende woensdag geliberaliseerd zal zijn. Dit betekent dat de import van meel tegen de marktconforme koers zal worden afgehandeld. Tot nu toe wordt meel door De Molen N.V tegen een door de overheid gesubsidieerde koers van SRD 7,52 voor een Amerikaanse dollar geïmporteerd.

Minister Saskia Walen van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie heeft vrijdag in een schrijven aan het Platform van Importeurs medegedeeld, dat het ministerie van Financiën en Planning geen valuta zal verkopen c.q. beschikbaar stellen aan importeurs en dat de afwikkeling van alle aangelegenheden regarderende de valutakoers, marktconform dienen te zijn. De marktconforme koers van de Amerikaanse dollar ligt rond de SRD 21. Minister Walden zegt in haar schrijven gelijke kansen en eerlijke concurrentie aan ondernemingen te willen bieden om de markt van meel te voorzien, onder andere ook ten behoeve van de productie van brood.

Een baal meel kost nu op basis van de koers van SRD 7,52 voor de Amerikaanse dollar nog SRD 220.  Met de hantering van de marktconforme koers bij de import van meel vanaf woensdag zal een baal naar verwachting in de buurt van SRD 700 kosten. De zogenaamde Chinese puntjes die nu nog tussen de SRD 1,25 tot SRD 1,50 kosten zullen naar verwachting stijgen naar SRD 2,25 tot SRD 2,50. De vrije import van meel zal niet alleen effect hebben op de prijs van brood, maar van alle producten die meel als hoofdgrondstof hebben, zoals bami, roti, tjauw min en banketproducten. 

De liberalisatie van meelimport zit er al een tijdlang aan te komen vanwege de afschaffing van subsidies door de overheid, mede in het kader van Herstelplan en de uitvoering van het IMF-programma. In haar schrijven aan het Platform van Importeurs laat minister Walden ook weten, dat de overheid de overstap zal doen van objectsubsidie naar subjectsubsidie.

In het kader van afschaffing van subsidies lijkt de verhoging van de prijs van gas ook in het verschiet. Het valt nog te bezien wanneer dit zal gebeuren en of dit gefaseerd zal plaatsvinden. De prijs van een 28 lbs, gasbom ligt al jaren rond de SRD 50. Een ieder in de samenleving beseft dat deze prijs ver beneden de werkelijke kostprijs ligt.

SS   

error: Kopiëren mag niet!