Nieuw bestuur Jongerenraad NPS

Danique van Varsseveld is de nieuwe voorzitter van de Jongerenraad van de Nationale Partij
Suriname (N.P.S.). Zij werd donderdag 23 december gekozen tijdens de gehouden bestuursverkiezingen van de raad.

De overige gekozen bestuursleden zijn Ralph Maroeia, ondervoorzitter, en Duncan Pinas,
secretaris.

Van links naar rechts Duncan Pinas, Ralph Maroeia, Danique Varsseveld, Soeffrain Regita en Chenelva Mijnals.

In hun werkzaamheden als bestuursleden zullen zij ondersteund worden door Chenelva Mijnals
in de hoedanigheid als penningmeester en Regita Suffrain, 2e secretaris.

Het bestuur van de in oktober 2021 geïnstalleerde Jongerenraad van de N.P.S. heeft een
zittingsperiode van drie jaren.
De nieuwe Jongerenraad voorzitter gaf in haar toespraak aan, dat er veel werk is te
verrichten en wil daarom dat met alle leden van de raad doen.

error: Kopiëren mag niet!