Man (28) in Paramaribo-Noord opgepakt voor verduistering en oplichting

De 28-jarige D.L. is dinsdag 21 december door de Recherche van het Korps Politie Suriname te Paramaribo op zijn woonadres te Paramaribo noord opgespoord en aangehouden. Twee personen hadden afzonderlijk op respectievelijk dinsdag 28 september en donderdag 28 oktober aangifte op het politiebureau Geyersvlijt gedaan van oplichting en verduistering tegen de verdachte D.L., zo meldt het politiekorps zondag 26 december.

De man reageerde onder de valse naam Melissa Marcus op berichten van personen die foto’s van hun Iphones via social media op de pagina Facebookpagina Things For Sale te koop hadden aangeboden. Hij maakte vervolgens afzonderlijk een afspraak met beide aangevers voor een ontmoeting aan de Kadieweg in het ressort Geyersvlijt. Tijdens die ontmoetingen vroeg de man of hij de mobiele telefoons  kon bekijken. 

Na goedvinding hield hij de verkopers voor, dat hij met de telefoons naar binnen ging om te weten wat de mening van zijn vriendin was. Terwijl de aangevers voorin van de woning stonden te wachten, liep de verdachte naar het achtererf en sprong over de schutting. Hierna vervolgde hij via de achterstraat zijn weg met medeneming van de mobiele telefoons. Naderhand bleek niemand in de woning te zijn, aangezien de bewoners in het binnenland zijn.

Eén van de benadeelden, die via het valse account van Derrick naar meer informatie zocht, constateerde dat er een auto via hetzelfde account ter verkoop werd aangeboden. Deze informatie werd door de aangeefster doorgegeven aan de politie, waarna het kentekennummer van die auto werd nagetrokken. Aan de hand hiervan kwam de verdachte D.L. in beeld. Hij werd vervolgens opgespoord en aangehouden.

Bij de aanhouding gaf de verdachte toe het strafbaar feit te hebben gepleegd, omdat hij in geldnood verkeerde. Verder gaf hij aan de mobiele telefoons te hebben verkocht. Aan de opsporing en aanhouding van de helers wordt nog gewerkt.

De verdachte is na overleg met het Openbaar Ministerie achter slot en grendel geplaatst. Het vermoeden bestaat dat hij meerdere slachtoffers heeft gemaakt. Deze worden opgeroepen zich te wenden tot de Recherche van Paramaribo, te bereiken via op het telefoonnummer 451163.

error: Kopiëren mag niet!