BEP: Sombere Kerstviering 2021

De kerstviering van het jaar 2021 is ronduit somber te noemen. En dat zet een domper op het doorgaans vrolijke jaarlijkse feest. Gelukkig hebben maatschappelijke groeperingen en sociaal voelende bedrijven hier en daar weeskinderen en andere behoeftigen een kerstpakket kunnen geven. Want een kerstbrood van SRD75 met een pakje kaas van boven de SRD30 was dit jaar absoluut niet voor eenieder weggelegd. 

Het ontslag van contractarbeiders bij “I Am Gold Rosebel Goldmines” is helemaal geen goed nieuws.  Net zomin de uitspraak van Vicepresident Brunswijk in DNA dat de wettelijke erkenning van de grondenrechten van Inheemsen en Tribale Volken tot een onzichtbaar nader te bepalen datum is opgeschoven. Hierbij worden concessies gewoon nog uitgegeven in woon- en leefgebieden van Inheemsen en Tribale Volken en notabene belangrijke elementen, zoals terugtrekking van onrechtmatige uitgiftes van rechten aan derden en traditionele demarcaties, uit de conceptwet zijn geschrapt.

Het onderwijsgebeuren in vele delen van het binnenland gewoon triest is, en de minister van Onderwijs moet bedelen voor meer geld op haar begroting.

De weggestuurde Cubaanse artsen in het binnenland niet zijn vervangen, zoals beloofd door de regering Santokhi.

De verbindingswegen van en naar het binnenland straffeloos kapot worden gereden en ook de ordening van goud, hout en andere natuurlijke hulpbronnen niet uit de verf is gekomen, dat de smokkel van deze grondstoffen welig tiert en de Republiek Suriname vele miljoen valuta misloopt.

De veiligheid van burgers, have en goed laat veel te wensen over en er wordt maar niet geïnvesteerd in nieuwe lichtingen politierekruten om het politieapparaat te versterken. Integendeel zijn ruim 300 politieambtenaren onttrokken aan de dienst om “family and friends” te beveiligen terwijl het volk letterlijk crepeert. Bestaande wetten worden door vriendjespolitiek opzijgezet en interdepartementale samenwerking is zoek bij de handhaving van de verkeersveiligheid.

Er zijn geen garanties dat de macro-economische vooruitzichten door het IMF-akkoord, ook vertaald zal worden naar het micro-economische niveau van de gemiddelde burger. Het scheppen van werkgelegenheid, betaalbare prijzen voor eerste levensbehoeften overal in het land, en gelijke verdeling van lasten door rechtvaardige belastingen.

Ook de selectie van on- en minvermogenden bij het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, op weg naar de afbouw van objectsubsidie te vervangen door subjectsubsidie is gestagneerd, evenals de diensten voor een basiszorgverzekering in de gezondheidssector.

Vele deskundigen in het onderwijs, de zorg en de technologie verlaten ons mooi land, door onzekerheid van bestaan voor hen en hun kinderen. En vreselijk was onlangs de openlijke vertrapping van persvrijheid in Suriname door de tweede hoogste man van de regering. Het Openbaar Ministerie deed een schepje er bovenop door de daders van deze misdrijven vrij uit te sturen. Hetgeen menigeen hun wenkbrauwen heeft doen fronsen.

Ondanks deze sombere uiteenzetting wenst de BEP alle Surinamers waar ook ter wereld een bezinningsvolle Kerstdagen toe.

BEP Media-commissie

error: Kopiëren mag niet!