President en First Lady wonen pontificale hoogmis bij in Kathedrale Basiliek

President Chandrikapersad Santokhi en first lady Mellisa Santokhi-Seenacherry hebben zaterdag de pontificale hoogmis van Kerst in de Kathedrale Basiliek van Sint Petrus en Paulus bijgewoond. Het staatshoofd mocht aan het einde van de dienst een schilderij uit handen van bisschop Karel Choennie in ontvangst nemen. Het schilderij is op verzoek van de geestelijke vervaardigd door kunstenaar Michael Wong Loi Sing en symboliseert de kloof tussen arm en rijk alsook de klimaatverandering waarmee de wereld geconfronteerd wordt.

Het is volgens monseigneur Choennie de bedoeling dat de president ieder jaar nagaat of hij de kloof tussen arm en rijk in Suriname heeft gedicht en of hij de armen hoop heeft gegeven.

De geestelijke benadrukte, dat iedereen als mens en samenleving meer moet gaan nadenken over de kloof tussen arm en rijk. Hij merkte op, dat de mens in harmonie moet leven met zichzelf, de medemens, de schepping en de Schepper. Bisschop Choennie sprak van een wereldwijde kloof, die met de dag groter wordt en ook merkbaar is in de Surinaamse samenleving. Deze kloof wordt vergroot door klimaatverandering en de Covid-19-pandemie. “Armoede is vele malen erger dan klimaatverandering en Covid”, aldus bisschop Choennie, die aangaf dat Jezus, wiens geboorte met Kerst gevierd wordt, geboren is in armoede. “Hij kwam ook om te bevrijden van armoede.”

De geestelijke zei ook, dat armoede een gevolg is van onrechtvaardigheid en gebrek aan solidariteit, terwijl daarentegen de voorstellingen van Kerst ons vervreemden van de werkelijkheid. 

Monseigneur Choennie zoomde in zijn preek in op zowel de armen als de rijken. Hij merkte op dat de prijs van klimaatverandering en de financiële crisis betaald zal worden door de armen, terwijl de rijken in rijkdom worden opgesloten in hun huizen. De geestelijke vroeg om solidariteit en het op elkaar letten. Door aandacht te schenken, zal men begrijpen en meer zien dat mensen vastzitten en armoede. Aandacht schenken maakt een wereld van verschil en zal zorgen voor creatieve oplossingen, aldus de bisschop.

Hij herinnerde aan de oproep van Paus Franciscus tot gemeenschapszin, participatie en missie door de kerk. De samenleving moet volgens hem samen op weg en communiceren.

“Laten we geen ambitie hebben om Dubai te worden, maar swit’ Sranan blijven”, aldus de geestelijke, die aangaf dat ware ontwikkeling gemeten moet worden in de mate waarop men een gemeenschap vormt en hoe solidair men met elkaar is.

Hij waarschuwde tevens voor de trend van egoïstisch materialisme. Daarnaast zullen vooroordelen plaats moeten maken voor luisteren naar en in dialoog treden met elkaar. “Oprechte dialoog vraagt respect en dat we openstaan voor de Heilige Geest en de stem van God”, sprak de bisschop, die verder zei dat God vandaag tot de mens spreekt door de armen en de natuur. Volgens hem kan de strijd tegen armoede pas gewonnen worden wanneer iedereen kan meedoen in het sociaal, politiek en economisch leven. Hij stelde dat iedereen als samenleving samen de handen uit de mouwen moet steken. Monseigneur Choennie deed daarnaast een oproep aan opvoeders om de toekomst van de jongeren niet te verpesten, maar hen te stimuleren hun potentie te ontwikkelen.

error: Kopiëren mag niet!