Suriname voert Artikel 8 Politieke Dialoog met Europese Unie – Vooral veel vriendelijke woorden

De Artikel 8 Politieke Dialoog, die voortvloeit uit de Cotonou-Overeenkomst, binnen de relatie tussen de Organization of African, Caribbean and Pacific States en de Europese Unie (OACPS-EU) vond 16 december plaats op het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), zo laat BIBIS vrijdag 24 december pas weten. Het betrof de achtste ronde van de Politieke Dialoog tussen Suriname en de Europese Unie. 

De Suriname delegatie stond onder leiding van minister Albert Ramdin van het ministerie van BIBIS. De delegatie bestond verder uit minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie en de BIBIS-functionarissen ambassadrice Miriam Mac Intosh (directrice Buitenlandse Zaken), ambassadeur Luziano Truideman (directeur Algemeen Beheer en Consulaire Zaken), Elizabeth Bradley (onderdirectrice Ontwikkelingssamenwerking), Sita Bindadin-Randjitsing (afdelingshoofd Juridische Zaken en Verdragen) en beleidsadviseur Gilbert van Lierop. Verder Iris Sandel (directrice Ontwikkelingsfinanciering bij het ministerie van Financiën en Planning) en Biswadath Somai (beleidsadviseur Justitie en Politie). 

De EU-delegatie stond onder leiding van de plaatsvervangend Algemeen Directeur van de European External Action Service (EEAS) voor de Amerika’s, Javier Nino Perez, en de ambassadeur van de EU Fernando Ponz Cantó.

De delegatie bestond verder uit plaatsvervangend hoofd van de EU-delegatie Evelina Melbarzde, het hoofd van de Samenwerking bij de EU-delegatie Karel Lizerot, Maeve McKiernan van de Ierse ambassade in Brazilië, Judith Schildberger van de Oostenrijkse ambassade in Brazilië en de EEAS-desk officer voor Suriname, Guyana, Trinidad, Barbados en de Oost-Caribische Staten en Caribische aangelegenheden, Tim Sauler.

Het doel van de politieke dialoog is het uitwisselen van informatie, het bevorderen van wederzijds begrip en de vaststelling van overeengekomen prioriteiten en het vergemakkelijken van gedeelde agenda’s. Dit gebeurt, met name, door de bestaande verbanden tussen de verschillende aspecten van de betrekkingen tussen de partijen en de diverse samenwerkingsgebieden te erkennen als vastgelegd in de Cotonou-overeenkomst.

De bijeenkomst vond, aldus BIBIS, plaats in een hartelijke sfeer, waarbij beide partijen constructieve, brede en openhartige discussies voerden over bilaterale-, regionale- en internationale aangelegenheden van wederzijdse zorg en belang. De discussies handelden, onder meer, over politieke ontwikkelingen en economische zaken in Suriname en de EU, de mensenrechtenprioriteiten en -activiteiten, mondiale- en regionale ontwikkelingen zoals de strijd tegen Covid-19, klimaatverandering, veiligheid en samenwerking in multilaterale fora, en de samenwerking tussen de EU en de lidstaten.

De Europese Unie erkende het lopende hervormingsproces van Suriname en herhaalde de toezegging om, waar nodig, bijstand te verlenen. De EU prees Suriname voor zijn inspanningen in verband met de Covid-19-pandemie. De Surinaamse zijde benadrukte haar inzet voor democratie, goed bestuur, de rechtsstaat en mensenrechten. Verder wees zij op het belang van een effectief multilateralisme, welke gestoeld is op brede principes zoals voorspelbaarheid, gelijkheid en solidariteit.

De Surinaamse delegatie herhaalde ook haar weloverwogen standpunt voor de terugkeer van een EU-aanwezigheid in Suriname om de programmering en samenwerking te vergemakkelijken en de financiële regelingen te maximaliseren; Zij benadrukte ook de kwestie van visumvrijstelling voor Surinaamse onderdanen om naar EU-lidstaten te reizen als hoge prioriteit.

Beide partijen benadrukten hun volledige inzet voor een politiek partnerschap over een breed scala van onderwerpen van wederzijds belang, zoals duurzaam economisch herstel en de verdieping van hun handelsbetrekkingen, de strijd tegen klimaatverandering en voor milieubescherming, en het belang van multilateralisme en samenwerking in internationale fora.

De EU bevestigde, dat zij haar ontwikkelingssamenwerkingsactiviteiten met Suriname zou voortzetten in het kader van een nieuw meerjarig indicatief programma voor de periode 2021-2027, waarbij 13 miljoen EUR wordt toegewezen. Het programma definieert ‘Forest Partnerships’ als een prioriteitsgebied en zal de langetermijnvisie van Suriname voor een groene transitie ondersteunen. Daarnaast zal het programma ook middelen toewijzen voor een Samenwerkingsfaciliteit die kan worden gebruikt om te voorzien in de behoeften van de Regering van Suriname voor Technische Assistentie op gebieden van wederzijds belang. Er zullen ook fondsen worden gereserveerd om investeringen te mobiliseren, zowel in Suriname als in het bredere Amazonebekken.

Tijdens de bijeenkomst bood ambassadeur Ponz Cantó aan om een virtuele conferentie te organiseren om zakelijke kansen in Suriname te promoten. De twee partijen sloten af met het uiten van hun tevredenheid over het nut van de dialoog in de context van de EU-Suriname betrekkingen, en kwamen overeen om de constructieve dialoog tussen de partners voort te zetten, ook in het kader van de nieuwe OACPS-EU-overeenkomst. De volgende ronde van de dialoog zal worden gepland in 2022 op een voor beide partijen geschikte datum.

error: Kopiëren mag niet!