Alle 10 verdachten in houtblokkenzaak in vrijheid gesteld

De spraakmakende zaak van de 100 containers met houtblokken diende maandag 20 december weer voor Kantonrechter Duncan Nanhoe. Er zijn in deze zaak 10 verdachten aangehouden en de waarnemend substituut Officier van Justitie Sitaram heeft hen allemaal deelneming aan een criminele organisatie ten laste gelegd samen met valsheid in geschrifte en overtreding van de Wet Economische Delicten.

Maandag werden weer 5 getuigen gehoord, waarbij het hoofd van de Uitvoertafel als belangrijkste getuige aanvoerde, dat geen enkele verdachte een overtreding van de Scheepvaartwet kon worden verweten. Dit gaf de getuige te kennen op vragen van advocaat Irvin Kanhai die twee van de SBB (Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht) medewerkers bijstaat.

Ook werd duidelijk dat de inklaarder nimmer uitvoerstukken heeft achtergehouden. Advocaat Chandra Algoe, die de inklaarder bijstaat samen met advocaat Murwin Dubois, haalde aan dat door het hele dossier gesuggereerd wordt, dat de inklaarder de uitvoeringsstukken zou hebben achtergehouden, terwijl de douane ambtenaar die de container gaat beladen de taak heeft deze uitvoerdocumenten in te leveren bij de uitvoertafel. Dat heeft de douane ambtenaar nagelaten. Er zijn in deze zaak drie douaniers  aangehouden die rechtsbijstand genieten van Algoe, advocaat Cedrick Meijnaar en Maureen Nibte.

Daarnaast werd de landingsmanager gehoord die in opdracht van de directrice van het houtbedrijf de houtblokken klaarlegt voor verzending. Hoe er in de klaargelegde houtblokken illegale houtblokken zijn terechtgekomen kon hij echter niet verklaren. Deze getuige bleef om de zaak heen draaien en de rechter moest hem meermalen erop wijzen, dat hij de waarheid moest spreken. Op een gegeven moment vroeg de Kantonrechter of de getuige het cellenhuis achterop had gezien en of hij daarin wilde belanden.

De overige getuigen hadden weinig in deze zaak in te brengen. De Kantonrechter hoorde daarna alle verdachten in het kort en stelde de zaak uit naar 17 januari 2022.

De advocaten gaven te kennen, dat zij hun eerdere verzoeken tot invrijheidstelling wilden herhalen en aanvullen met de overige ontlastende verklaringen van de getuigen. De Kantonrechter gaf echter te kennen, dat hij op grond van de stand van de zaak alle verdachten in vrijheid zal stellen, onder de voorwaarde dat zij op alle zittingen aanwezig moeten zijn.

error: Kopiëren mag niet!