Renate Wouden verrast en trots op Mensenrechtenprijs Europese Unie

“Geweld tegen journalist kan gewoon niet”

Renate Wouden, voorzitster van de Bond voor Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO), die vrijdag 17 december werd onderscheiden met de Mensenrechtenprijs Europese Unie Delegatie voor Suriname, zegt verrast maar ook trots te zijn. Wouden maakt duidelijk, dat deze prijs de verdienste is door de gezamenlijke inspanning van verschillende bestuursleden uit de afgelopen periode, inclusief de inzet van vrijwilligers. Tijdens haar toespraak heeft zij ook haar echtgenoot bedankt, die haar al 50 jaar moet delen met de organisatie. Ook haar kinderen en vrienden moeten genoegen nemen met minder aandacht.

Wouden dankte de media die altijd bereid was om extra aandacht te schenken voor de naar voren gebrachte onderwerpen richting de regering, welke in een aantal gevallen tot een oplossing hebben geleid.

Over haar mensenrechten award merkt Wouden op, dat deze aan haar is toegekend voor haar inzet voor de rechten van de ouder wordende mens. Daarbij is niet alleen gekeken naar het financiële-, maar ook naar het sociale aspect, zoals de groepsactiviteiten die worden georganiseerd en de voorlichting voor de gezondheid via BBGO tv. Zij haalt aan, dat er ook veel aandacht is besteed aan de rechten van de senioren terwijl er op educatief gebied trainingen zijn verzorgd zoals het omgaan met een mobiele telefoon. “Een telefoon is niet alleen om te bellen, je kan er veel meer mee doen, en de mensen onderhouden er contacten mee, vooral met hun kinderen en kleinkinderen over de hele wereld”, licht Wouden toe.

Banken

De banken besteden te weinig aandacht aan internet bankieren voor ouderen. “Hebben ze ooit de stappen aan de ouderen uitgelegd?”, kaatst Wouden de bal retorisch. “Voorlichting via de televisie is nodig zodat de mensen de stappen kunnen zien, maar ze geven aan geen financiën te hebben.” Het gevolg is dat ouderen iemand in vertrouwen moeten nemen. “Deze derde persoon krijgt inzicht in je financiën, met alle gevolgen van dien”, aldus Wouden.  

Terugblik 2021

“Alles is vreselijk duur geworden en onze gezondheidszorg is achteruit gegaan, het was in het algemeen geen goed jaar voor de senioren.” Hoewel niet tevreden over het jaar, is Wouden wel lovend over de minister van Financiën. “Die heeft zich wel gehouden aan de gemaakte afspraken, onder andere het staatsbesluit ‘Welvaartsvaste pensioenen’. Hij heeft zich daaraan gehouden.” Wouden merkt hierover op, dat hiervoor de doelgroep in 2018 de straat op is geweest.

Geweld tegen journalist

Het geweld tegen een journalist onlangs keurt Wouden af. “Dat is iets dat gewoon niet kan. Journalisten moeten vrij zijn om hun werk naar behoren te doen.” Zij benadrukt de goede verstandhouding die BBGO heeft met journalisten. “Hoge bomen vangen veel wind, dus wanneer je in een bepaalde positie zit dan moet je erop voorbereid zijn dat journalisten jou vaker zullen willen interviewen in verschillende omstandigheden en dat men daarvoor dan wel bereid moet zijn” verduidelijkt Wouden. “Soms belt een journalist mij ook op een tijdstip dat mij niet schikt zonder daar iets over te zeggen, maar je staat zo’n persoon wel te woord.” Wouden vertelt soms buiten de stad te zijn en dan door twee tot drie journalisten te worden gebeld. “Wij moeten weten dat wanneer wij een bepaalde positie bekleden, wij verdraagzaamheid moeten tonen. Journalisten moeten vrij zijn om hun werk naar behoren te kunnen doen.” 

De voorzitster van de BBGO stelt dat ook hoogwaardigheidsbekleders afhankelijk zijn van het nieuws dat journalisten naar het volk toebrengen. “Daarmee gaan de regeringsleiders ook werken. Het gaat vaak om nieuws dat zich buiten hun gezichtsveld afspeelt die de journalisten wel zien en naar voren brengen”, verduidelijkt Wouden. Zij wijst op het belang van het werk van de journalist dat deze beroepsgroep het werk naar behoren kan blijven doen.  

RB

error: Kopiëren mag niet!