Experiment met moderne landbouwfrees in Nickerie

De stichting Experimentele Landbouwbedrijven (SEL) heeft zaterdag 18 december samen met Fernandes Equip N.V. een demonstratie gehouden van een landbouwfrees. Dit vond plaats op een van de arealen van de Prins Bernhardpolder in Nickerie.

Eerder bewezen

Volgens SEL-voorzitter Roependra Mahabir heeft deze stichting behalve haar oude doelstellingen van zaadveredeling en zaaizaadproductie ook de taak om innovatie in de rijstsector te helpen ontwikkelen. De landbouwfrees moet de rijstboer in staat stellen om minder grondbewerking op zijn areaal te plegen dan wat hij tot nu gewend is. Dit brengt met zich mee dat de grondbewerking in minder tijd kan worden gedaan en met minder onkosten. Volgens Hendrik Wongsodrono, vertegenwoordiger van Fernandes Equipment N.V., heeft het gebruik van de landbouwfrees zich reeds in Guyana bewezen. 

Nieuwe technieken 

“Omdat onze sector sterk afhankelijk is van tal van factoren, zoals de stijgende prijzen van brandstof en inputs op de wereldmarkt, zullen onze producenten middels inzet van nieuwe landbouwtechnieken goedkoper en efficiënter moeten produceren”, hield Wongsodrono de diverse aanwezigen uit de sector voor. De bedoeling is, dat ook de SEL de nieuwe technieken gaat inzetten om in versneld tempo de kapotte Prins Bernhardpolder in oude glorie te herstellen.

Minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij, die ook bij de demonstratie van dit innovatief landbouwgereedschap aanwezig was, attendeerde de vertegenwoordigers van de boerenorganisaties op het feit, dat de rijstsector steeds in puur zakelijk opzicht moet worden bekeken. De LVV-minister is onder de indruk van de nieuwe technieken die worden gepresenteerd om de rijstsector op te krikken in haar productie, met ook nog eens mindere productiekosten, aldus het ministerie.

SAM

error: Kopiëren mag niet!