Administratieve kracht pakt leerling hardhandig aan

Op social media is deze dagen een filmpje viraal gegaan, waarin te zien is dat een leerling met geweld uit de klas wordt gezet. De manspersoon die zich in de klas bevond, gebood de jongen om uit de klas te gaan. Vervolgens liep de man boos naar de leerling toe en trok de leerling aan zijn schoolhemd en gooide hem op de grond. De leerling werd gecommandeerd om op te staan en naar buiten te gaan. Ook kwam er een krachtterm ter sprake, waarbij de man de jongen bedreigde dat hij hem zou slaan als hij niet naar buiten ging.

Aan het eind van het filmpje is te zien dat de jongen naar buiten wordt gesleurd. Dit voorval werd door een medeleerling op beeld vastgelegd. Het is nog niet bekend welke handeling(en) de leerling gepleegd heeft die tot dit voorval hebben geleid.

Velen in de samenleving geven te kennen dat ze dit gedrag ten zeerste afkeuren. De jongen zou volgens hen op een andere wijze aangepakt moeten worden. Ook stelt men dat ouders extra aandacht moeten schenken aan de opvoeding van hun kinderen, om dit soort incidenten te voorkomen. 

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur maakt middels een statement het volgende bekend:

“Onlangs heeft zich op de MULO/VoJ Flora een incident voorgedaan, waarbij een administratieve kracht van de school, een leerling hardhandig heeft aangepakt. Een filmpje van dit voorval is viraal gegaan via social media. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur betreurt het gebeurde en stelt een diepgaand onderzoek in. Hangende dit onderzoek is de administratieve kracht op non-actief gesteld en is de leerling in kwestie geschorst.”

SK

error: Kopiëren mag niet!