NH minister Abiamofo: “HPSG deal moet voorzien in toekomstige groei energiebehoefte”

Minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen zei donderdag in de Assemblee, tijdens de behandeling van het Meerjaren Onwikkelings Plan (MOP), dat de HPSG energieleveringsoverenkomst bezien moet worden met het oog op de groeiende energiebehoefte in de toekomst.

In de toekomst zal gas inderdaad belangrijk kunnen zijn voor de energieopwekking, maar technisch zal dat pas over 5 tot 7 jaar een feit kunnen zijn. En volgens de minister zullen in de tussentijd wel acties ondernomen moeten worden om in de ontstane “gap” te kunnen voorzien. De US$ 0,11 cent per kwh die met de HPSG is overeengekomen, is op dit moment volgens Abiamofo wel goedkoper dan de prijs van opgewekte thermische energie van de EBS en van de Staatsolie centrale te Tout Lui Faut.  Volgens hem is de overeengekomen prijs van US$ 0,11 cent economisch wel verantwoord.  Hij vergelijkt deze prijs met die van energie van de EBS centrale aan de Saramaccastraat welke US$ 0,1416 kost,  en die van de Staatsolie centrale te Tout Lui Faut van US$ 0,1951. De minister benadrukt, dat de kostprijs van thermische energie altijd een momentopname is, omdat het sterk afhankelijk van de prijsontwikkelingen van olie in de wereld. De olieprijs lag vorig jaar rond april tegen de US$ 40 per vat, en thans ligt de prijs rond de US$ 70 per vat. Enkele weken terug lag de olieprijs zelfs boven de US$ 80.  Wat de prijsontwikkelingen de komende tijden zullen zijn kan moeilijk voorspelt worden.

Groei energiebehoefte

De energiebehoefte van Suriname wordt gedekt met energie van de thermische centrales van de EBS en Staatsolie en de Afobaka Hydrocentrale. Het opvoeren van de capaciteit van de Afobaka dam ligt niet zo makkelijk voor de hand. Om aan de groeiende energiebehoefte in de toekomst te kunnen voorzien wordt in het kader van het opstellen van het Energie Sector Plan voor de komende jaren gekeken naar andere bronnen van energieopwekking. Gekeken wordt naar hernieuwbare energiebronnen zoals de zon, wind, hydro en biomassa. Gas behoort ook niet een alternatief. Minister Abiamofo benadrukt, dat op basis van de huidige parameters de overeengekomen US$ 0,11  pkw met HPSG voordeliger is. Een belangrijk voordeel is volgens hem ook, dat het bij de HPSG overeenkomst gaat om groene energie. 

De fracties van de NDP en de NPS in het parlement vinden de uitleg van de minister over de overeengekomen prijs van US$ 0,11 per kwh oppervlakkig en absoluut niet afdoend. De vraag waarom de staat Suriname met de HPSG deal zich voor 25 jaar heeft gebonden om tegen US$ 0,11 energie af te nemen bleef onbeantwoord. De NDP en de NPS zouden in de tweede ronde van de behandeling van het MOP nog hierop terugkomen. 

SS

error: Kopiëren mag niet!