Waar zijn we naar op weg

De kreet, ‘we zijn onze normen en waarden kwijt, is steeds vaker te horen. Wat dit daadwerkelijk betekent, merken we pas als er zich incidenten voordoen die deze kreet onderstrepen. Recent nog werd het bewijs hiervoor weer geleverd.

Journalist Jason Pinas werd op brute wijze mishandeld. Niet omdat hij iets verkeerd had gedaan, maar omdat hij gewoon zijn werk deed. Hij werd door de beveiligers van Brunswijk geslagen, getrapt en geschopt. De taak van de beveiliger is om de vp te beschermen als er gevaar dreigt. Er dreigde echter geen gevaar voor het leven van de vp.                                                                                                                                         Een goed opgeleide beveiliger gebruikt geen geweld als daartoe geen aanleiding voor is. De beveiliger had gewoon vriendelijk tegen de journalist kunnen zeggen: “De vp heeft liever niet dat er foto’s worden gemaakt.” Aan een vriendelijk verzoek wordt altijd gehoor gegeven. Ook de vp had rustig kunnen zeggen: ”Wil je alsjeblieft geen foto’s maken?” In plaats daarvan schreeuwde Brunswijk, ‘maak geen foto’s van de binnenkant van de wagen en doe dit nooit meer!’ Zelfs aan dit geschreeuw van de vp had de journalist gehoor kunnen geven. Hij durfde echter in discussie te gaan met de dictator. Toen ging het fout.

De beveiligers gingen de fout in toen ze geweld gebruikten. Als ze de journalist gewoon hadden tegengehouden, was het geweld nog binnen de perken gebleven. Maar een medemens op de grond duwen en dan slaan, schoppen en trappen, is niet het gedrag van een fatsoenlijk opgeleide beveiliger. Dit is puur maffia gedrag. Maffioso’ s verstaan alleen de taal van het geweld. Man tegen man, kan nog gezien worden als een eerlijk gevecht. Maar met zovelen tegen een man, is laf. De laatste keer dat het volk met zulk gewelddadig gedrag was geconfronteerd, was in de jaren tachtig.

Beveiliger worden, is een serieus vak. Je wordt niet zomaar van de straat gepikt en een revolver in de hand geduwd. Het is een degelijke opleiding waar je niet alleen leert vechten en schieten, maar er wordt je vooral bijgebracht hoe fatsoenlijk om te gaan met je medemens. Toch hebben deze mannen zich niet gedragen zoals van hen wordt verwacht. Men kan als excuus voor de beveiligers gebruiken, dat ze geen goede opleiding voor dit vak hebben gehad en dus niet weten hoe het hoort.  Maar welk excuus heeft Brunswijk voor zijn gedrag. Hij hoort corrigerend op te treden tegen zijn beveiligers en zelf het goede voorbeeld te geven. Echter weer werd het gebrek aan fatsoen gedemonstreerd. Dit gedrag is te vergelijken met het gedrag van een onopgevoed kind. Als de ouder het wangedrag niet direct corrigeert, zal dit kind zich de volgende keer weer misdragen. Brunswijk heeft dit wangedrag van zijn beveiligers niet direct gecorrigeerd, dus zullen de mannen een volgende keer weer een medemens mishandelen. De reactie van zulke figuren op immoreel gedrag is voorspelbaar: “Neks no fout. Dus sorry en correctie hoeven jullie niet te verwachten.” Het fatsoen nivo van een volk kan je altijd aflezen aan het gedrag van hun leider.

Toen de journalist aangifte deed, was ook het gedrag van de politie niet correct. Een agent hoort bij aangifte niet te zeggen, ‘daar zal je het wel naar gemaakt hebben.’ De agent oordeelde in plaats van de burger te beschermen. Zowel de vp, de beveiligers en de agent hebben dus met hun gedrag laten zien dat het fatsoen ver te zoeken is. Fatsoen is niet te koop. Als het fatsoen niet in je zit, hoor je daar niet thuis.  The way you live is your message.                                                                                                       Nog een punt van aandacht is dat de protestacties in ons land altijd gaan over meer geld willen hebben en persoonlijke ontevredenheid. Ze hebben nooit als doel om onze normen en waarden te beschermen. Daarom zijn we dit gedrag normaal gaan vinden. Dit land glijdt af naar een maffiastaat, waar er wordt gedreigd met wapens, waar mensen worden mishandeld, waar mensen hun rechten worden ontnomen, waar leiders geen rolmodellen meer zijn.

In onze samenleving gelden allerlei waarden en normen. Dit zijn afspraken zoals we ons moeten gedragen.
Waarden zijn dingen die je in het leven belangrijk vindt. Het geeft aan hoe je tegen zaken aankijkt (bijvoorbeeld: eerlijkheid). Normen zijn de regels die bij die waarden horen en waar iedereen zich dan ook aan zou moeten houden. Bijvoorbeeld bij eerlijkheid hoort de norm: je mag niet stelen. Deze regels zijn nodig om alles goed te laten verlopen maar ook om mensen een houvast te geven en om te   beschermen. Als iemand zich niet aan de normen (regels) houdt, moet hij daarop worden gewezen en gecorrigeerd. No one ever thinks that their owns behavior is immoral, only other people’s.                                                                                                                              

Onze samenleving wordt op allerlei manieren steeds meer bedreigd door moreel verlagend gedrag. Dat betekent dus dat er steeds meer mensen zich niet houden aan de waarden en normen. Met het gevolg dat dit crimineel gedrag steeds meer de potentie krijgt om sluipenderwijs een sociale en economische invloed te ontwikkelen. Deze invloed is zo groot dat het bezig is de fundamenten van de rechtsstaat te ondermijnen en daarmee ook de veiligheid en integriteit van de samenleving.

“Surinam will not be destroyed by the behavior of immoral criminals, but by those who watch their behavior without doing anything.”

Josta Vaseur

error: Kopiëren mag niet!