President Santokhi: “Regering laat zich niet afleiden en blijft op uitgezet pad”

Tijdens de voortzetting van de behandeling van het Meerjaren Ontwikkelingsplan (MOP) 2022-2026 in de Assemblee donderdagmiddag heeft president Chandrikapersad Santokhi benadrukt, dat de regering weet wat ze doet. De regering zal zich niet afbrengen van het traject welke is uitgezet dat moet leiden naar het leggen van een solide basis voor herstel en groei. Waar er correcties aangebracht moeten worden zal dat ook gebeuren. Waar de president zich terecht zorgen over maakt en op de meest kortste termijn de hoogste prioriteit aan zal geven  is het opvoeren van de uitvoeringscapaciteit en goede coördinatie voor al de plannen, projecten en programma’s over de vele sectoren die tegelijk in uitvoering moeten worden gebracht.

Zoals de president het ziet zal met de goedkeuring van het IMF (Internationaal Monetair Fonds) financieel ondersteuningsprogramma en die van andere multilaterale organisaties zoals de IDB (Inter-American Development Bank) en de Wereldbank, geldmiddelen niet het grootste probleem zijn. Volgens hem zit de grootste uitdaging de komende periode in de goede coördinatie van de uitvoering van de plannen, projecten en programma’s. Hiervoor zal de regering gekwalificeerde en terzake deskundigen aantrekken tegen een goede beloning. Personen bij de overheid die in lijnfuncties zitten, wil de president “niet extra belasten” met projectcoördinatie, monitoring en uitvoering van plannen, projecten en programma’s.

Perspectieven

In tegenstelling tot wat menigeen in het parlement heeft aangevoerd, zei Santokhi dat het MOP wel degelijk perspectieven biedt voor de komende jaren. Het is niet een begroting zoals die jaarlijks behandeld moet worden en waar actuele zaken aan de orde komen. Het MOP gaat uit van een integrale en holistische benadering. Uiteraard moesten in het MOP prioriteiten worden gesteld. Van elke sector is een sterkte en zwakte analyse gemaakt en is gekeken naar de kansen en bedreigingen. Volgens de regeringsleider is de regering doordacht bezig en dat blijkt uit de verschillende plannen, projecten en programma’s.

Hij geeft toe dat de regering veel tijd nodig had met het “opruimen” van zaken en een grondige analyse te maken van de situatie welke de regering heeft overgenomen. Maar, volgens hem heeft de regering wel behoorlijke vorderingen geboekt met de uitvoering van het Herstelplan. De regering is tegelijkertijd op meerdere andere fronten bezig. Zo zal rond 23 december in tripartiet verband met de sociale partners  besprekingen worden gevoerd over de uitvoering van gemaakte afspraken in het kader van het Sociaal Akkoord. Koopkrachtversterking en verhoging van de belastingvrije grens is actueel. Op dit stuk zullen de nodige wetswijzigingen worden doorgevoerd. Het parlement zal spoedig de ontwerpwetten tegemoet mogen zien. Hoe eerder het parlement tot goedkeuring overgaat, des te beter voor de samenleving.

Internationaal vertrouwen

Op internationaal vlak, waarbij de prioriteit is om het vertrouwen van het buitenland terug te winnen, worden volgens de president ook goede vorderingen gemaakt. Er was volgens Santokhi sprake van grote terughoudendheid van het buitenland vanwege de grote schuldenberg van Suriname. De aanstaande goedkeuring van het IMF van het financieel ondersteuningsprogramma beziet Santokhi in dit kader. De IDB en de Wereldbank zullen daarna nog volgen. Het vertrouwen bij het bedrijfsleven is groeiende, zeker met het oog op de ontwikkelingen met olie en gas. Via local content zal het lokaal bedrijfsleven en de bevolking maximaal profijt moeten halen uit de aankomende ontwikkelingen in de olie- en gassector. 

Bij de eerstvolgende regeringsvergadering volgende week zal de regering aan aantal acties en maatregelen goedkeuren die gericht zijn op de versterking van de uitvoeringscapaciteit voor alle plannen, projecten en programma’s. Instituten zullen snel versterkt moeten worden, wetgevingsproducten dienen spoedig in place te zijn en ministeries zullen van de nodige inputs worden voorzien. De president somde een aantal prioriteitszaken op, die de regering allemaal tegelijk dient aan te pakken.

Naast maatregelen om de economie weer op spoor te brengen, noemde hij de uitvoering van het Herstelplan, het IMF-programma, de meer dan 102 projecten die uitgevoerd moeten worden, de uitvoering van afspraken van het Sociaal Akkoord, het strategisch plan van de Nationaal Risico Analyse (NRA), het Jaarplan, het sociaal vangnet programma en de veiligheid van de samenleving. Ook de internationale ontwikkelingstrends dienen goed in de gaten te worden gehouden, zoals het klimaat- en milieuvraagstuk. De transitie naar hernieuwbare en groene energie verdient van de regering hoge prioriteit. President Santokhi roept eenieder op om deel te zijn van het proces om het land naar duurzame groei te brengen. Hij gaf met nadruk aan, dat in tegenstelling tot voorgaande regeringen en voorgaande MOP’s, zijn regering afgerekend zal kunnen worden op basis van realisatie data. “Laten wij de kansen die we thans hebben niet verkwanselen. De regering zal zich niet laten afleiden van haar verantwoordelijkheid”, aldus president Santokhi.

SS   

error: Kopiëren mag niet!