Etnel (NPS) overhandigt verslag 32e Forum of Women Parliamentarians aan Assembleevoorzitter Bee

Het verslag van de 32ste Forum of Women Parliamentarians en het handboek “Gender-responsive lawmaking”, zijn vrijdag 17 december door het NPS-Assembleelid Patricia Etnel overhandigd aan de voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA), Marinus Bee, zo meldt de Assemblee. Het forum was onderdeel van de 143ste algemene vergadering van de Interparlementaire Unie (IPU) van 26 tot 30 november 2021 te Madrid, Spanje. Tijdens dit forum kwam geweld tegen vrouwen aan de orde en werd behandeld.

In het verslag zijn richtlijnen opgenomen om te komen tot oplossingen voor het minimaliseren van geweld tegen vrouwen. De nadruk wordt in het bijzonder gelegd op vrouwelijke parlementariërs en vrouwelijke medewerkers binnen parlementen. In DNA heeft het onderzoek met betrekking tot seksisme, intimidatie en geweld tegen vrouwen onder vrouwelijke DNA-leden en vrouwelijke medewerkers, nog niet plaatsgevonden. 

Etnel geeft aan, dat dit onderzoek ook kan worden gedaan onder de vrouwelijke districtsraad- en ressortsraadleden. Met de resultaten van het onderzoek kan DNA de eerste stap zetten richting openheid van zaken en dataverzameling voor beter inzicht in de materie. Hierna kan worden nagegaan wat het beleid is, dat gemaakt moet worden voor de bewustwording, begeleiding en coaching waar nodig. Als voorstel geeft Etnel in het verslag aan, om vanuit DNA een parlementaire commissie samen te stellen, die samen met assistentie vanuit de IPU het onderzoek in Suriname doet.

Op de 143ste IPU vergadering heeft Afrika de resultaten van het onderzoek gepresenteerd hoe vrouwelijke parlementariërs binnen Afrika, seksisme, intimidatie en geweld ervaren. Het resultaat was niet om in een hoera stemming te zijn. Geconcludeerd kan worden, dat vrouwelijke parlementariërs binnen Afrika en vrouwelijke medewerkers van het parlement seksisme intimidatie en geweld ervaren. Dit geeft aan dat vrouwelijk leiderschap niet gevrijwaard is van seksisme, intimidatie en geweld. Het onderzoek is ook gedaan binnen Europa, waaruit blijkt dat vrouwelijke parlementariërs en vrouwelijke medewerkers eveneens hetzelfde ervaren. De roep vanuit het forum is dat vrouwelijke parlementariërs op nationaal niveau veel meer moeten neerzetten als het gaat om het minimaliseren van seksisme, intimidatie en geweld tegen vrouwen.

De delegatie in Madrid bestond verder uit de Assembleeleden Asiskumar Gajadien (VHP) en Melvin Bouva van de NDP.

error: Kopiëren mag niet!