Samson niet te spreken over veroordelend vonnis

Ik ben veroordeeld voor uitlating waarover niet eens rectificatie is gevraagd

“Ik ben een democraat en heb respect voor recht van vrije meningsuiting en als een rechter mij veroordeeld zal ik uit respect voor het instituut van de rechtelijke macht wel het vonnis uitvoeren. Wat mij echter ernstig stoort is dat de kantonrechter mij veroordeeld voor zaken waarvan niet eens rectificatie is gevraagd”, zegt Guillermo Samson die bij vonnis van Kantonrechter Ishwardat Sonai is veroordeeld om zijn uitspraken gedaan aan het adres van minister Amar Ramadhin te rectificeren. 

“De minister was er over gestruikeld dat ik het woord narcist had gebruikt om hem te beschrijven en stelde dat het woord ‘narcist’ een verregaande beschuldigende uitlating is aan zijn adres en dat hiervoor geen enkele ondersteuning is. De minister stelde dat narcisme een psychische stoornis is. Via mijn advocaat heb ik zelfs aangeboden om het onderzoek te laten doen, zodat gedocumenteerd kon worden aangegeven of hij lijdende is aan narcisme. Als dat niet zo is en de psychiater stelt dat vast, ben ik alleszins bereid mijn woorden terug te nemen”, zegt Samson.

Uit het vonnis blijkt ,dat de rechter stelt dat Samson de uitlating heeft gedaan in een uitzending van de Amsterdamse radiozender Tamara en de navolgende woorden heeft geuit: “een draad zit los in zijn hoofd…..etnische tendensen van deze man…als een kleine jongen met een pamper en een luier… (hij is een liegbek)…hij is te jong, loopt in luiers”.

“Nergens is het verzoekschrift van Ramadhin komen deze woorden voor. Ramadhin heeft nimmer hierover rectificatie gevraagd. Nergens in de conclusie van beide advocaten is hierover gesproken en heb ik mij daarover ook niet kunnen verweren. Dan komt plots deze rechter mij daarvoor veroordelen en stellen dat ik het oogmerk had om Ramadhin te beledigen. Wat voor een rechtspraak is dit?”, vraagt Samson zich verontwaardigd af.

“Mijn advocaat Chandra Algoe heeft van meet af aan aangegeven, dat Radio Tamara betrokken had moeten worden in deze zaak. De rechter gaat hieraan voorbij en stelt dat ik de uitlatingen heb gedaan, maar veroordeelt mij wel om rectificatie te gaan plegen in een uitzending van Radio Tamara in Nederland. Hoe moet dit vonnis uitgevoerd worden? Radio Tamara heeft nu al gesteld dat Suriname geen jurisdictie over hen heeft en dat zij geen enkele rectificatie gaat uitzenden. Ook staat in het vonnis, dat ik alle uitingen via het internet of enig ander medium moet verwijderen. Begrijpt de rechter niet, dat de website van Radio Tamara beheerd wordt door Radio Tamara en dat zij alleen een uitlating van hun website kunnen weghalen. Nu de rechter niet noodzakelijk vond dat Radio Tamara betrokken werd in dit geding, vraag ik mij af waarom ik veroordeeld word om dingen te corrigeren waartoe ik geen enkele toegang heb?” 

Samson zegt dat dit natuurlijk het gevolg is van carrière rechters die voor hun volgende bevordering afhankelijk zijn van de regering. “Dan gaan zij punten zoeken om die regering aangenaam te zijn, want waarom anders gaat een kantonrechter een verzoekschrift buiten het procesreglement om aanvullen alleen om mij daarna te kunnen veroordelen.”

Verder wordt Samson in het vonnis verboden om zich op enige wijze via het internet of via enig openbaar medium over Ramadhin uit te laten. “Ik ben dus voor de toekomst ook veroordeeld? Dit is een absurde beknotting van mijn recht op vrije meningsuiting en is dit vonnis tegen de grondwet”, briest Samson. 

“Ik heb mijn advocaat gelijk gezegd om hoger beroep tegen dit vonnis aan te tekenen. Mijn advocaat heeft stevig verweer gevoerd een aangegeven dat het woord narcist net als woorden als idioot en debiel deel uitmaken van het normaal spraakgebruik en niet als een psychiatrische aandoening opgevat moeten worden. In mijn verweer is aangegeven dat “Het gaat derhalve bij narcisme om het paradoxale samengaan van een groot ego met een zwak zelfbeeld. De spanning die dit onvermijdelijk oproept, kan de narcist slechts verminderen door zijn omgeving ervoor te laten zorgen dat zijn zwakke zelfbeeld in overeenstemming gebracht wordt met zijn grote ego. Dit leidt tot een continue behoefte aan positieve en bewonderende reacties, wat narcisme zijn typerende dynamiek geeft” (dit duidt op het onvermogen van Ramadhin om enig kritiek te kunnen verdragen). 

Het verbazingwekkende is dat rechter Sonai mij nergens veroordeeld over het gebruik van het woord narcist waar dit proces over werd gevoerd. Ik word veroordeeld voor uitlatingen die hij zelf bedenkt en waarbij hij buiten alle partijen om het verzoekschrift aanvult, zodat geen enkele partij (ook Ramadhin niet) zich daarover kan uitlaten. Waar gaat dit nog over?”, vraagt Samson zich vertwijfeld af.

error: Kopiëren mag niet!