Shri Radha Krishna mandir bestaat 30 jaar

De Shri Radha Krishna mandir is vandaag 30 jaar. De mandir is op 15 december 1991 geopend door de vereniging Shri Sanatan Dharma Paramaribo-Noord (SSDP). De organisatie herdenkt deze memorabele mijlpaal en dankt iedereen die de afgelopen 30 jaren op welke wijze dan ook een bijdrage heeft geleverd.

De eerste voorzitter, Geetapersad Gangaram Panday, die momenteel ere voorzitter en adviseur is, zegt dat er niet alleen religieuze activiteiten, maar dat ook op sociaal en cultureel gebied veel werk is verzet. “De verschillende afdelingen hebben de afgelopen 30 jaren een belangrijke bijdrage geleverd op sociaal, cultureel en religieus gebied. Zo werd er huiswerkbegeleiding gegeven aan voornamelijk kinderen van Blauwgrond en Geyersvlijt. Sociaal zwakkeren hebben regelmatig voedselpakketten gehad en krijgen dat nog.

“Heel wat huwelijken hebben plaatsgevonden in de mandir terwijl ook veel lezingen en voorlichtingsprogramma’s zijn georganiseerd. Geetapersad Gangaram Panday noemt daarbij de vele lezingen die voedseltechnoloog en universiteitsdocent Ricky Stutgard heeft gehouden.

Onlangs deed het terrein ook dienst als vaccinatielocatie om een bijdrage te leveren aan de vaccinatiedoelstellingen van de overheid. De ere voorzitter merkt op dat het sociale karakter niet vergeten mag worden. “Vooral in deze moeilijke tijd moeten wij het sociaal aspect niet verwaarlozen.” Zo worden er nog steeds pakketten uitgedeeld, aldus Gangaram Panday.

RB

error: Kopiëren mag niet!