Samenwerking OTMSI en ACT Suriname ter ontwikkeling traditionele geneeskunde

Voor de ontwikkeling van de Traditionele Medische Systemen Sector, is het verzamelen en vastleggen van informatie van enorm belang. Deze moet dan ook makkelijk toegankelijk zijn voor belanghebbenden en het publiek, zowel nationaal als internationaal.

In het belang hiervan is de stuurgroep Ontwikkeling Traditionele Medische Systemen Industrie (OTMSI), een samenwerking aangegaan met Amazone Conservation Team Suriname (ACT). ACT heeft over de afgelopen twee decennia enorm baanbrekend ontwikkelingswerk verricht op het gebied van het duurzaam preserveren van de traditionele geneeskunde-kennis van de Inheemse en Marron-populatie. Zij heeft in dit kader onlangs 10.000 USD ter beschikking gesteld voor de bewustwording van de samenleving over de noodzakelijk te nemen stappen in verband met het duurzaam kunnen ontwikkelen van de TMS in ons land.

De traditionele geneeskunde heeft een lange geschiedenis. Zij is de som van de kennis, de kunde en de praktijken die gebaseerd zijn op theorieën, overtuigingen en ervaringen die in verschillende culturen inheems zijn, al dan niet verklaarbaar, en die worden gebruikt bij het behoud van de gezondheid en bij de preventie, diagnose, verbetering of behandeling van lichamelijke en geestelijke ziekten. De WHO-strategie (World Health Organization) voor traditionele geneeskunde is erop gericht de lidstaten te ondersteunen bij het ontwikkelen van proactief beleid alsook het uitvoeren van actieplannen die de rol die traditionele geneeskunde speelt bij het gezond houden van bevolkingen, zullen versterken.

170 WHO-lidstaten hebben hun gebruik van traditionele, complementaire en integratieve geneeskunde sinds 2018 erkend. De Stuurgroep OTMSI heeft onder andere tot taak zich in te zetten om conform de WHO strategie de traditionele geneeskunde in Suriname erkend te krijgen. Het opzetten van een website voor en van de traditionele geneeskundesector is daartoe één van de reeks noodzakelijke communicatieplatvormen.

Een contract met het gerenommeerd ICT-bedrijf RPBG is vrijdag 10 december getekend, voor het opzetten en beheren van een professionele en gebruikersvriendelijke OTMSI-website, getekend. Een mijlpaal ten behoeve van het bij elkaar brengen, organiseren en presenteren van kostbare ontwikkelingsinformatie.

error: Kopiëren mag niet!