Regering ‘betreurt confrontatie’ tussen journalist en veiligheidspersoneel vicepresident

De Regeringsraad onder leiding van de president Chandrikapersad Santokhi, in vergadering bijeen op woensdag 15 december 2021, heeft zich omstandig laten informeren over hetgeen zich heeft afgespeeld in de ontstane confrontatie tussen de journalist de heer Jason Pinas en het veiligheidspersoneel van de vicepresident voor het gebouw van de Nationale Assemblee (DNA) op 14 december 2021, zo meldt de Communicatie Dienst Suriname.

De regering betreurt de confrontatie die is ontstaan.

De aangifte welke is gedaan zal met zorg en urgentie, grondig onderzocht worden. Hiertoe heeft de regering een beroep gedaan op de waarnemend procureur-generaal, en wordt uitgekeken naar de resultaten van het onderzoek.

Dit is ook van belang in het licht van de nationale en internationale aandacht voor dit incident, dat mogelijk ongewenste consequenties kan hebben voor onze internationale imago en standing.

De regering van de Republiek Suriname keurt elke schending van de nationaal en internationaal geaccepteerde fundamentele vrijheden, waaronder de persvrijheid, zoals eveneens vastgelegd in onze Grondwet af.

De belangrijke rol van de media in een samenleving wordt niet alleen onderschreven, maar in het kader van openheid van bestuur, ook nadrukkelijk ondersteund.

error: Kopiëren mag niet!