MOP 2022-2026 voorziet volledig herstel

Indien de strategische actiepunten genoemd in het Meerjaren Ontwikkelingsplan (MOP) uitgevoerd worden, zal in het jaar 2026 een gemiddelde loonstijging van 17% zijn bereikt, de werkloosheid tot onder 8 procent zijn gedaald, en het BNP (Bruto Nationaal Product) en investeringsniveau genormaliseerd zijn. Volledig herstel zal bereikt zijn. Dit staat in het MOP voor de periode 2022-2026, waarvan de behandeling gisteren in de Nationale Assemblee is aangevangen. Het MOP is een document die in grote lijnen de richting, prioriteiten en uitvoering van strategische acties voor de komende periode van 5 jaar uiteenzet.

Het MOP borduurt voort op het huidig Herstelplan. Het document heeft als ondertitel meegekregen: “Omdenken, Verbinden, Doen”.

Brede consultaties

Voor de totstandkoming van het Meerjaren Ontwikkelingsplan 2022-2026 zijn meer dan 140 bedrijven, experts, verenigingen, belangengroepen, politieke partijen etcetera geraadpleegd. Hieronder vallen diverse organisaties die zich onder andere bezig houden met mensen met een beperking, het binnenland, de jeugd, vrouwen en natuurbescherming. Daarnaast is ook een semi-landelijke survey gehouden. Middels gesprekken, uitwisseling van informatie, focusgroep sessies en feedback op concepten, is uiteindelijk het Ontwikkelingsplan 2022-2026 tot stand gekomen. Het plan kijkt naar de toekomst (2050). Daarvoor zijn bouwstenen vastgesteld. In de samenvatting over de inhoud staat: “In 2050 heeft Suriname een rechtvaardige samenleving waarin waarden worden waar gemaakt zoals rechtvaardigheid, inclusiviteit, vrijheid, gelijkwaardigheid en duurzaamheid. Een ieder kan binnen het stelsel van wet en recht zelf besluiten over het realiseren van zijn/haar eigen potentieel met inachtneming van de duurzaamheid van de omgeving.” 

Goed bestuur en zekerheid

Voorts wordt aangegeven, dat normen die daarbij hoog in het vaandel worden gehouden onder meer zijn goed bestuur, zekerheid van energie, water, voedsel, gezondheidszorg, onderwijs communicatie, sociale voorzieningen, werkgelegenheid, vergroening en groene groei, internationale en lokale ontsluiting, erkenningen grondenrechten, innovatie en export-gerichtheid. Binnen dit kader zijn er beleidsgebieden geïdentificeerd, en zijn lange en korte termijn doelen vastgesteld. De Sustainable Development Goals (SDG/, VN duurzame ontwikkelingsdoelen) zijn geïntegreerd met de doelen, uitkomsten en indicatoren zijn onderdeel van het ontwikkelingsplan.

Enkele uitvloeiselen van het ontwikkelingsplan zijn gemiddelde loonstijging van 17%, regionaal gespreide en inclusieve ontwikkeling met het oog op werkgelegenheid en ondernemerschap, stimulering appartementsbouw en bouw van 500 sociale woningen per jaar, een moderne overheid die efficiënt, transparant en klantgericht is, stimulering van waardecreatie in agro- en diensten sectoren en toename van toeristen met 50.000, met creatie van 9.000 banen. 

SS

error: Kopiëren mag niet!