Ministerie van Justitie en Politie kondigt start operatie ‘Veilig Suriname’ aan

De minister van Justitie en Politie (JusPol), Kenneth Amoksi, de waarnemend Korpschef, Henry Seedorf, en andere topfunctionarissen hebben dinsdag in het ministerie de operatie ‘Veilig Suriname” gelanceerd.

Minister Amoksi heeft in zijn inleiding aangegeven, dat deze operatie in het leven is geroepen vanwege de vele vormen van criminele activiteiten die de afgelopen periode hebben plaatsgevonden met name vele verkeersslachtoffers, laffe berovingen, verkrachtingen en mensenhandel. “Dit alles is deerniswekkend, betreurenswaardig, om aan te horen. Dat is dan de reden waarom deze operatie Veilig Suriname in het leven is geroepen”, aldus Amoksi.

Justitie en Politie is een ministerie dat belast is met de openbare orde, de veiligheid en de rechtsbescherming van de burgers. In de inleiding heeft minister Amoksi ook zijn dankbaarheid uitgesproken aan zijn collega minister van Financiën en Planning, Armand Achaibersingh, voor het vrij geven van financiële middelen, ondanks zijn krappe budget en gaf verder ook aan de internationale samenwerking met betrekking tot deze operatie.

Voor het fenomeen mensensmokkel, Trafficking in Person(Tip), dat ook opgenomen is in deze operatie is een goede samenwerking met Guyana en Frans-Guyana. Er zal een delegatie van het Korps Politie Suriname vertrekken naar Frans Guyana om dieper te communiceren over de samenwerking met de Fransen. 

Waarnemend korpschef Seedorf heeft aangehaald verheugd te zijn te vernemen, dat financiële middelen zijn vrijgegeven. “Deze operatie moet gezien worden als de moederoperatie waarin alle operaties die regio demografisch verbonden waren, zullen opgaan”, zei de waarnemend korpschef. Seedorf heeft verder gesproken over de landelijke uitvoering van deze operatie. De samenleving kan meer zichtbaarheid of verhoging van de zichtbaarheid van de politie verwachten. Deze operatie zal zich ook meer richten op specifieke zaken. De focus zal zijn de preventie van vermogensdelicten zoals berovingen en inbraken.

error: Kopiëren mag niet!