Familie kan je breken of opbouwen

In een relatie dient een vrouw haar man te ondersteunen en omgekeerd. Je stimuleert elkaar in goede handelingen, maar corrigeert en bekritiseert elkaar ook bij verkeerd handelen. De ene partner haalt het niet in haar of zijn hoofd om iets te doen dat de ander kan schaden. Dit geldt voor een simpel huishouden maar ook bij koningen en presidenten. Een simpel voorbeeld is Maxima. Maxima heeft nooit iets gedaan dat schadelijk was voor haar man, ze eist niets voor zichzelf. En als er een fout wordt gemaakt, lossen ze het samen op. Ze hebben een keer de fout gemaakt om tijdens corona op reis te gaan. Toen het volk dit afkeurde hebben ze samen hun schouders eronder gezet om deze fout te corrigeren. Ze voelen zich niet te groot om een fout toe te geven. Dat oogst respect.

Hier in Suriname voelen velen zich te groot om een fout toe te geven en te corrigeren. Een fout die in Suriname in de top veelvuldig wordt gemaakt is dat de man wordt misbruikt. Vanaf het moment dat de man een hoge positie bekleedt, wordt er op allerlei manieren aan hem getrokken door vrouw, kinderen, broers en vrienden. Een man werd directeur bij een bedrijf. Zijn zus zei direct, ‘je regelt je neefje toch’ en zijn vrouw eiste direct een baan voor zichzelf. Family come to you when the sky is crystal clear and disappear when the same sky is overcast with dark clouds.

Ook de huidige president en VP worden geconfronteerd met dit fenomeen. Direct na hun benoeming werd er aan alle kanten aan hen getrokken. Ze konden dit direct een halt toeroepen of toegeven. Door toe te geven, staken ze hun nek in een strop en die strop wordt bij elke eis die ze moeten inwilligen strakker aangetrokken totdat ze zichzelf hebben gewurgd. De eisers ondervinden geen schade.                                                      

Je moet heel sterk in je schoenen staan om hier weerstand aan te bieden. Beiden hebben getoond niet sterk te zijn daar ze alle eisen blijven inwilligen. Daar al deze eisen worden betaald van de belastingcenten van het volk is het logisch dat het volk hiertegen protesteert. Leiders kunnen ervoor waken om zo’n fout te maken en als het dan toch gebeurt, moeten ze zo groot zijn om de fout te corrigeren. Jammer genoeg gebeurt dat niet in Suriname. Men speelt voor struisvogel en hoopt dat het incident snel zal worden vergeten en gaat door met fouten maken. Een goede adviseur moet zulke eisen afraden maar dat gebeurt niet.                                                                                                                

De leiders zijn fout maar de helers zijn erger dan de stelers omdat hieruit blijkt dat de familie die trekt en eist niet oprecht van die man, vader of broer kan houden. Als je van iemand houdt, wil je het beste voor hem, wil je hem opbouwen en niet afbreken. Maar als je voor jezelf trekt en eist, ben je egoïstisch en wil je slechts profiteren van de positie van je man, vader of broer. As je iets van je man eist waar achteraf blijkt dat het hem alleen kritiek van het volk oplevert, dan hoor jij je eis in te trekken. Bijvoorbeeld de first lady wilt haar eigen zegel. Bij mijn weten mag alleen de president zoiets aanvragen en niet zijn vrouw. Met die eis kreeg ze terecht een lawine aan protest over zich heen. Ze kan nu zelf haar verzoek intrekken of de president kan haar verzoek weigeren.                                               

Een broer van de VP die drie functies vervult oogst ook kritiek en verontwaardiging van het volk. Hij piekert er echter niet over om zich te beperken tot één functie. Ook eiste hij een lap grond en daar hij zijn zin niet kreeg, werd de minister ontslagen. Al deze incidenten laten zien dat de greep van de familie op de leiders steeds sterker wordt. Daar ze de eerste keer hun zin hebben gekregen, eisen ze steeds meer, het zal nooit ophouden. En de schade die aan echtgenoot, broer en vader wordt toegebracht, laat hen koud.

Een man die weet dat hij, door dit gedrag van zijn familie te tolereren, zichzelf en het land veel schade berokkent en de situatie toch blijft handhaven, komt zwak over en kan het respect van zijn volk verliezen. Hij is ondermijnend bezig en toont dat familie gaat voor landsbelang.  Toen Bouterse aan het bewind kwam, heeft hij direct een wet gemaakt om zijn vrouw een maandinkomen te geven. De vrouw heeft het grif geaccepteerd. De vrouw van president Venetiaan heeft dat maandinkomen geweigerd. Dat was klasse. Ze toonde empathie met het volk. Een familielid die de slechte financiële situatie van het land kent en toch voor zichzelf blijft eisen, heeft geen liefde voor het volk.

Waarom wil familie altijd profiteren? Waarom willen ze hun echtgenoot, broer of vader als kruiwagen gebruiken i.p.v. op eigen kracht iets te bereiken? Zien ze echt niet in dat ze hun man, vader of broer hiermee grote schade berokkenen of zien ze het wel maar laat het hen koud?  Kan het ze niets schelen omdat ze denken dat ze slechts 5 jaar hebben om te pakken wat ze pakken kunnen? Waarom graaft de leider bewust zijn eigen graf?                                                                                                                 Het antwoord op al deze vragen is simpel. Omdat elk denkt in eigen belang en niet in landsbelang.

“I’d rather have an enemy who admits they hate me, instead of family, who slowly tightening the noose around my neck.”

Josta Vaseur

error: Kopiëren mag niet!