SBB verhoogt retributie op rondhout

De Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) heeft vorige week aan de stakeholders in de bosbouwsector in een bekendmaking laten weten, dat de retributie op rondhout per 1 december is verhoogd. Retributie is een belasting die bosbouwexploitanten moeten betalen op rondhout. Het wordt in percentage per kubieke meter berekend van de fiscale waarde (c.q. FOB waarde) van het rondhout welke voor export is bestemd.

Conform beschikkingen van de ministers van Grondbeheer en Bostoezicht (GBB) en Financiën en Planning van maart 2021 en een eerder geslagen beschikking van februari 2019 is bepaald, dat voor de periode van 2018 tot en met 2023 jaarlijks een gefaseerde aanpassing c.q. verhoging wordt doorgevoerd van de fiscale waarde (FOB waarde) van voor export bestemd rondhout. Gedurende deze periode van 5 jaar wordt de minimale fiscale waarde van rondhout jaarlijks steeds met US$ 20 per kubieke meter aangepast.

Bij het nemen van het besluit om jaarlijks gedurende een periode van 5 jaar de fiscale waarde van rondhout steeds met U$S 20 te verhogen, was evenwel met de bosbouwexploitanten afgesproken dat de retributiegelden die ze moeten betalen op rondhout nominaal op hetzelfde niveau dient te blijven. Met de jaarlijkse verhoging van de fiscale waarde van het rondhout met US$ 20 per kubieke meter betekent deze gemaakte afspraak, dat het percentage van de retributie jaarlijks opnieuw vastgesteld (verlaagd) dient te worden. Dit geschiedt jaarlijks per beschikking van de ministers van Financiën en Planning en GBB. Om nog onbekende redenen is deze beschikking voor de komende periode niet geslagen. De technische voorstellen daartoe zijn wel door de SBB verzonden naar de regering.

Oude percentages retributie

Daar de vaststelling van het nieuw verlaagde retributiepercentage is uitgebleven, heeft de SBB besloten het oude percentage van de afgelopen periode te blijven hanteren bij de inning van retributie. In nominale zin betekent dit, dat de bosbouwexploitanten meer moeten betalen aan retributie. Retributiegelden worden berekend in Amerikaanse dollar en worden tegen de Centrale Bank koers van SRD 21, 29 afgerekend bij de SBB. Deze situatie heeft de SBB de afgelopen dagen op correcte wijze doorgecommuniceerd naar de bosbouwexploitanten. De verhoogde retributie betekent, dat de kostprijs van hout voor de lokale markt automatisch hoger zal komen te liggen. Hoe groot het effect zal zijn op de prijs van houtproducten op de lokale markt valt nog te bezien. 

De SBB hanteert twee kwaliteitssoorten van hout, te weten kwaliteit A en B. Voor kwaliteit A hout is de fiscale waarde per kubieke meter thans vastgesteld op U$S 200, en voor kwaliteit B is dat US$ 190. De oude fiscale waarden lagen respectievelijk op US$ 180 en US$ 170.

De percentages aan houtretributie variëren afhankelijk van de uitgegeven bosexploitatievergunning. Omdat dit jaar er geen nieuwe beschikking is geslagen blijven deze op hetzelfde niveau en variëren van 2,2% tot 6,5%. In absolute waarde varieert de verhoging van retributie rond de US$ 0.50 tot US$ 1,50 per kubieke meter hout afhankelijk van de soort bosexploitatievergunning.

De jaarlijkse verhoging van de fiscale waarde (FOB waarde) op voor export bestemde rondhout is bedoeld om de export van rondhout te ontmoedigen en de lokale verwerking tot halffabricaten en eindproducten te stimuleren. Dit moet meer toegevoegde economische activiteiten in het land teweeg brengen, waaronder werkgelegenheid en bij export meer deviezeninkomsten. In de achterliggende jaren heeft de staat miljoenen aan inkomsten misgelopen vanwege illegale houtexporten en gebrekkige toezicht en controle vanaf de houtkap, het transport en bij de export. Met de aanstelling van een nieuw management onder leiding van Stanley Betterson als directeur bij SBB worden thans over de gehele linie orde op zaken gesteld. De regering streeft ernaar om meer inkomsten uit de houtsector te halen.

SS

error: Kopiëren mag niet!