Parmessar vraagt DNA Suriname te ontdoen van HPSG-deal

NDP-fractieleider Rabin Parmessar heeft maandagmiddag een klemmend beroep gedaan op de voorzitter van de Nationale Assemblee om juristen aan het werk te zetten om te bekijken hoe Suriname zonder al teveel kleerscheuren zich kan ontdoen van de HPSG energieleveringsovereenkomst. Deze zogeheten HPSG-deal is dubieus en nadelig voor Suriname. De parlementariër houdt de president en de drie ministers die de overeenkomst hebben getekend verantwoordelijk hiervoor. Hij noemde de HPSG-overeenkomst a-nationaal en zei niet eraan te willen denken, dat deze overeenkomst door gaat. Zoals in de kwestie van New Surfin N.V heeft de HPSG-overeenkomst volgens hem een vieze nasmaak. 

Energieplanning

Tijdens de behandeling van het Meerjaren Ontwikkelingsplan (MOP) 2022-2026 maandag in de Nationale Assemblee kwam de kwestie van de HPSG energieleveringsovereenkomst zoals verwacht ook prominent aan de orde. VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien hield zich in zijn spreekbeurt op de vlakte wat deze kwestie betreft. Hij zei de afgelopen tijden verschillende zaken uit de publiciteit te hebben vernomen, doch koos ervoor het antwoord van de regering in het parlement af te wachten. 

Parmessar bracht de HPSG-overeenkomst in verband met het MOP, met name de energie paragraaf. Energieplanning samen met de inrichting van de economie en infrastructuur zijn volgens hem heel belangrijke zaken om het ondernemers- en investeringsklimaat in het land te bevorderen. In het MOP wordt uitgegaan van energiekosten van de EBS van US$ 0,06 per kwh. De parlementariër vindt het daarom onbegrijpelijk, dat de regering thans een energieleveringsovereenkomst voor 25 jaar is aangegaan tegen een prijs die bijna twee keer zo hoog is dan de prijs van EBS. Hij wilde weten op basis van welke energieplanning de HPSG-overeenkomst is getekend. Suriname heeft genoeg energie opwekvermogen. Het geïnstalleerd operationeel vermogen ligt rond de 300 megawatt. Volgens de EBS is de jaarlijkse groei in energiebehoefte 2%.

Parmessar wilde weten waar een feasibility studie is waaruit blijkt. dat er voor de komende jaren 100 megawatt energie extra nodig is. Volgens de overeenkomst is Suriname verplicht om voor de komende 25 jaar jaarlijks 100 megawatt energie af te nemen van HPSG tegen een vastgestelde prijs van US$ 0,11 per kwh. Dit gaat het land jaarlijks US$ 100 miljoen kosten, en voor 25 jaar komt dat neer op US$ 2,5 miljard. Indien de overeenkomst doorgaat zal het volgens hem betekenen, dat de Surinaamse  stroomverbruiker meer zal moeten betalen dan wat ze nu reeds betaalt met de verhoogde EBS-tarieven. Het Assembleelid zie haast niet aan de indruk te kunnen ontkomen, dat de recente tariefsverhoging van de EBS bedoeld is om de HPSG overeenkomst te kunnen financieren.

Het Assembleelid haalde verschillende bepalingen uit de HPSG-overeenkomst aan waaruit blijkt, dat Suriname voor de komende 25 jaar geketend is aan deze zeer nadelige overeenkomst. De overeenkomst is dusdanig opgesteld, dat Suriname veel schadeclaims tegen zich zal kunnen krijgen. Hij deed daarom een dringende oproep aan de Assembleevoorzitter om juristen te laten bekijken hoe Suriname zonder al te veel kleerscheuren zich van de overeenkomst kan ontdoen.

SS

error: Kopiëren mag niet!