Conceptwet “Openbaarheid van Bestuur” op agenda op 1e vergadering regeringsraad 2022

De regering is serieus voornemens om de wet “Openbaarheid van Bestuur” tot stand te brengen. Hiertoe komt de regering binnen afzienbare tijd met een eigen wetsvoorstel. Op de eerste vergadering van de regeringsraad, in de eerste week van januari 2022, staat dit deze conceptwet op de agenda. 

De regering gaat er van uit dat het ongezond is een wetsvoorstel aan te nemen met voorwaarden waaraan de facto niet kan worden voldaan. De wet moet aansluiten op de realiteit en de diverse instituten moeten in gereedheid worden gebracht. Alle bijkomende risico´s en gevaren van zo’n ingrijpende maatregel moeten zo veel als mogelijk worden gemitigeerd. Onder andere zal worden nagegaan of en hoe persoonsgegevens en privéinformatie blootgesteld zullen zijn. 

De regering begrijpt de importantie en noodzaak van deze wet. Zij streeft echter naar breed draagvlak met de diverse stakeholders. Op basis hiervan worden meerdere instanties geraadpleegd voor correcte adviezen. Het streven is erop gericht dat de wet vroeg in het nieuwjaar zal worden aangeboden aan de Nationale Assemblee.

error: Kopiëren mag niet!