Commissie Maatschappelijke Dienstverlening geïnstalleerd voor nazorg aan gedetineerden

Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie (JusPol) heeft maandag de Commissie Maatschappelijke Dienstverlening geïnstalleerd. De werkgroep wordt voorgezeten door drs. Georgine Acton en heeft onder andere als taak professionele begeleiding en nazorg te bieden aan gedetineerden. 

De commissie bestaat verder uit de leden Sardhawatie Ramdajal (Openbaar Ministerie), Joyce Pane-Alfaisi (Korps Penitentiaire Ambtenaren), N. Venetiaan-Anini (onderdirectoraat Forensische Zorg), Rudi Dwarkasing (Psychiatrisch Centrum Suriname), Eddy Joemmankhan (Psychiatrisch Centrum Suriname), inspecteur Henry Kia (Korps Politie Suriname) en als secretaris Varshenie Jhinkoe (Bureau Wetgeving en Juridische Aangelegenheden).

De JusPol-minister geeft aan, dat de commissie belangrijk is alsook zware en verantwoordelijke taken op de schouders heeft. Hij twijfelt echter niet aan de kwaliteiten van de leden. De bewindsman merkte op, dat de inzet van de leden beloond moet worden. Hij zal het financiële aspect meenemen naar de Raad van Ministers (RvM). 

Volgens psychiater Rudi Dwarkasing is er een groot raakvlak tussen psychiatrie en recht. De werkgroep gaat de facetten hiervan uitdiepen. Hij noemt niet alleen de rapportages pro-Justitia en rapportages voor de rechtbank als voorbeeld, maar ook de behandeling van arrestanten en gedetineerden die een psychiatrische aandoening hebben. Volgens Dwarkasing is er op dit gebied nog heel veel te doen, zoals het aanpassen van verouderde wetten. De psychiater is daarom ingenomen met deze stap.

“Ik ben blij dat we eindelijk aan de slag kunnen. Ik denk dat we op zeer korte termijn al voorstellen kunnen doen aan het ministerie. We zijn hier al een hele tijd mee bezig.” Hij voegt eraan toe, dat het niet alleen gaat om het insluiten, maar voornamelijk om het resocialiseren en begeleiden van mensen in dit traject. 

error: Kopiëren mag niet!