“Ouders dienen hun kinderen op tijd van school af te halen”

Een moeder van een 6-jarig meisje zei donderdag in gesprek met Dagblad Suriname, dat een oude man getracht had om haar dochter van school mee te nemen. De moeder deed haar relaas over deze gebeurtenis en gaf aan wat er gedaan zou kunnen worden om deze situatie in het vervolg te voorkomen. De moeder laat weten, dat het nimmer de bedoeling was om de Polanenschool zwart te maken, maar alleen om ouders erop te attenderen om voorzichtig te zijn. 

Mevrouw Wongsotaroeno, schoolhoofd van de Polanenschool, laat vrijdag in een gesprek met Dagblad Suriname weten, dat het meisje op de bewuste dag niet op tijd van school is afgehaald, vanwege een miscommunicatie tussen de ouders (de ouders zijn niet meer in een relatie). “De moeder nam aan dat het meisje opgehaald zou worden door de vader wat niet het geval was.” 

“We zetten geen enkel kind bij de poort om te wachten op hun ouders, vooral kleintjes niet. De eerste en de tweede klassen gaan om half 1 van school. Om twee uur was het kind nog op school.” Het schoolhoofd stelt, dat de leerkrachten ook kinderen hebben die ze van school moeten afhalen en daarom niet tot twee uur kunnen blijven met de kinderen van ouders.

“De ouders weten ook dat de school na 1 uur eigenlijk niet meer verantwoordelijk is voor het kind. We hebben afspraken met de ouders via de groepsapp dat de kinderen op tijd afgehaald worden. De ouders weten dat er geen wachtklassen meer zijn sinds Covid. Dit is voor het eerst gebeurd op Polanen 2, dat een kind door een communicatiestoornis tussen mama en papa niet is afgehaald.” Om te voorkomen dat dit weer zal gebeuren, zegt het schoolhoofd met beide ouders afzonderlijk gesproken te hebben, om duidelijke afspraken te maken wie het kind zal afhalen. De moeder liet aan het schoolhoofd weten dat zij inmiddels schoolvervoer heeft geregeld om het meisje op tijd af te halen.

“Het kind liep al vrijwillig naar de poort, toen de schoonmaaksters het gezien hebben en haar teruggeroepen hebben. De schoonmaaksters vroegen het meisje of het mama of papa was, waarop het kind nee als antwoord gaf.” Vermoedelijk ging het om een taxichaffeur die daarna is doorgereden, zegt het schoolhoofd. Ook blijkt het bericht omtrent politieagenten die nagaan of de kinderen door hun ouders/ verzorgers worden opgehaald niet te kloppen. “Mocht het zo zijn dat agenten bezig waren met controle, dan zouden ze zich eerst aanmelden bij de schoolleiding”, aldus het schoolhoofd.

SK

error: Kopiëren mag niet!