C-47 bespreekt resultaat tripartiet akkoord – “Schoonmaaksters gaan SRD 4.000 per maand verdienen”

Het bestuur van C-47 hield vrijdag een Assemblee van de Arbeid. Hierbij ging men nader in op het tripartiet akkoord dat is overeengekomen tussen de overheid, de werkgeversorganisatie en de werknemersorganisatie. Ondervoorzitter van C-47, Robby Naarendorp, zei dat voorzitter Robby Berenstein een pluimpje verdient voor de bijdrage in het tot stand gekomen akkoord. omdat tijdens de gesprekken niet iedereen op een lijn was. “Voor het bereiken van een akkoord moet je aan tafel zitten en wij die over wat meer ervaring beschikken hebben voor de tafel gekozen.”

Dayanand Dwarka, bestuurslid, zei dat de regeringsraad het sociaal akkoord heeft goedgekeurd hetgeen betekent, dat de afspraken die zijn gemaakt en zijn vastgelegd nu ook door de totale regering zijn bekrachtigd, zo liet hij weten. Hij benadrukte, dat alle partners het gevoel hebben gehad gelijkwaardig te hebben deelgenomen aan het overleg. De opdracht aan het tripartiet overleg was om de belangrijkste zaken waaronder de economie te gieten in een sociaal akkoord voor 25 november, wat is geschied. Het overleg gaat door tot 2022. “Het is een ongoing proces om afspraken te maken. C-47 heeft zich beperkt tot wat leeft bij de achterban, dit zijn de belastingen, koopkrachtversterking, sociaal vangnet, ondernemerschap en werkgelegenheid.” Dwarka zei dat volwaardige arbeidsplaatsen moeten worden gecreëerd voor het verrichten van duurzame arbeid.

Verlichting

Hij zei verder, dat C-47 zich de afgelopen periode met verschillende regeringen heeft ingezet om te komen tot verlichting van de belastingdruk voor de werknemer. “Zeker wat betreft de loonbelasting waarvan wij hebben aangegeven dat de belastingschijven al lang zijn achterhaald.” Hij noemde het eerder systeem zeer onrechtvaardig. Gezien de vele vragen werd een belastingdeskundige gevraagd om een overzicht te geven over wat er is bereikt. Roy Rijger gaf als belastingdeskundige uitleg over de impact van verschuiving van de belastingschijven.

Dwarka deelde mee dat de onduidelijkheid over de toelagen in het akkoord is weggenomen. Ambtenaren kenden dit jaar twee momenten van koopkrachtversterking. Een had betrekking op de SRD 700 koerscompensatie. De andere was de overbruggingstoelage, van bruto SRD 1.000. “Beide toelagen worden opgenomen in het loon van de ambtenaren per 1 januari, dit zal onder andere ook doorwerken in de vakantietoelagen en de overuren”, liet hij weten. Dwarka bracht in herinnering dat beide toelagen tot en met 31 december van dit jaar bedoeld waren waardoor er grote bezorgdheid was ontstaan over hoe de toekomst er verder zou komen uit te zien bij de ambtenaren. Deze incorporatie heeft ervoor gezorgd, dat de laagste lonen op het niveau zitten van SRD 4.000. Dit is het salaris van de interieurverzorgers. “Zij komen op het niveau van SRD 4.100”, aldus Dwarka.

RB

error: Kopiëren mag niet!