BEP: Waarborg de mensenrechten

Op 10 december 2021 is het precies 73 jaar geleden dat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd aanvaard door de Verenigde Naties. En tevens ook de internationale dag van de mensenrechten werd geproclameerd.

Het begrip “Mensenrechten” is heel ruim en iedereen ervaart het op zijn eigen manier; toch is eenieder het erover eens, dat het gaat om de waarborging dan wel het verbeteren van de kwaliteit van het recht, van een individu of een groep van mensen, op leven.

Schendingen van mensenrechten is dus het beknotten, verhinderen en of het ontnemen van het recht, van een individu of een groep van mensen, om een menswaardig bestaan te leiden; en in de ergste vorm het ontnemen van het leven van een individu of een groep van mensen. 

Kijkend naar Suriname als lid van de internationale gemeenschap en lid van de Verenigde Naties, dan kan gesteld worden dat wij in de afgelopen decennia en tot op heden, helaas niet bespaard zijn gebleven van mensenrechtenschendingen, hetzij op het gebied van:

  • Levensberovingen (8 december 1982, Moiwana slachting, Aloeboetoe case etc.);
  • Huisvesting (de heersende woningnood, geen transparante gronduitgifte beleid);
  • Gezondheidszorg (geen gelijke gezondheidszorg voor alle Surinamers);
  • Onderwijs (geen gelijke onderwijsmogelijkheden voor alle Surinamers);
  • Onvoldoende bescherming van leef- en woongebieden van groepen mensen (Grondenrechten kwestie Inheemsen en Tribalen).

Bij mensenrechten gaat het dus om het garanderen van een menswaardig bestaan door het bevoegde gezag in een land, voor haar onderdanen.

De politieke partij Broederschap en Eenheid in Politiek (BEP) feliciteert de totale Surinaamse bevolking met deze bezinningsvolle dag en roept de Surinaamse overheid op, om erop toe te zien dat de mensenrechten van zijn onderdanen, zoveel als mogelijk gewaarborgd blijft.

BEP MEDIA TEAM

error: Kopiëren mag niet!