Aanpak scalians Kriki Mofo-gebied in het kader van milieucriminaliteit

Het Openbaar Ministerie (OM)  bericht vrijdagmiddag, dat zij de daad bij het woord heeft gevoegd. Zoals eerder door het Openbaar Ministerie was aangekondigd om de milieucriminaliteit aan te pakken, heeft het OM haar eerste optreden donderdag zichtbaar gemaakt op de Marowijnerivier.

Ondersteund door leden van het Nationaal Leger en de Militaire Politie heeft het OM het Kriki Mofo gebied aangedaan waar volgens bekomen informatie meerdere scalians opereren.

In oktober 2021 werd het OM door de politie geïnformeerd over scalians die normaliter op de Marowijnerivier stil liggen, maar in de nachtelijke uren de goudwinningsactiviteiten voortzetten. Naar aanleiding daarvan werden toen al 3 scalians in beslag genomen en werden 2 personen werkzaam op de scalians als bewaarder aangewezen. De sleutels van de goudpontons werden in beslag genomen. De eigenaren werden opgeroepen ter zake, maar helaas werd daaraan geen gehoor gegeven.

Kort daarna kreeg het OM de melding, dat de inbeslaggenomen scalians van de locatie van beslaglegging waren verwijderd en dat zij op andere locaties hun illegale mijnbouwactiviteiten voortzetten.

Naar aanleiding hiervan werd dus donderdag het Kriki Mofo gebied aangedaan ter detectie van genoemde scalians.

Een der bewaarders werd op een van de scalians aangetroffen en aangehouden. Voorts waren ter plaatse zowel Brazilianen als Surinamers aanwezig. In opdracht van het OM moest een ieder onmiddellijk met medeneming van persoonlijke spullen de scalians verlaten. Vervolgens zijn 2 scalians onbruikbaar gemaakt en de derde wordt gesleept naar Snesikondre onder bewaking van de militairen.

Vermeldenswaard is, zo schrijft het OM in een persbericht, dat reeds in oktober 2020 de minister van Natuurlijke Hulpbronnen elke scalianhouder schriftelijk had opgedragen onmiddellijk te stoppen met de illegale mijnbouwactiviteiten op de Marowijnerivier aangezien dit resulteert in milieuschade veroorzaakt aan de waterwegen en ecosysteem. Voorts werd toen medegedeeld door de minister, dat indien geen blijk zou worden gegeven zich te houden aan het bovengestelde, er zou worden opgetreden conform het Mijnbouw Decreet E-58 en het Wetboek van Strafrecht.

error: Kopiëren mag niet!